Ședința din 4 mai 2022

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2022-04-29T14:42:52+03:00

Privind aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2021. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 12022-04-29T14:42:52+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2022-04-29T14:42:40+03:00

Privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Societății Termoficare Napoca SA. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22022-04-29T14:42:40+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2022-04-29T14:42:22+03:00

Privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 1.463.910 lei pentru Societatea Temoficare Napoca SA, aferentă trimestrului I al anului 2022. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32022-04-29T14:42:22+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2022-04-29T14:42:10+03:00

Privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale societății Compania de Transport Public SA. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42022-04-29T14:42:10+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2022-04-29T14:41:56+03:00

Privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52022-04-29T14:41:56+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2022-04-29T14:41:47+03:00

Privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Societății Cluj-Innovation Park SA și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park SA, care va avea loc la sediul societății, în data de 16.05.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 17.05.2022, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 62022-04-29T14:41:47+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2022-04-29T14:41:38+03:00

Privind conferirea, post-mortem, a titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, doamnei Doina Cornea, disidentă anticomunistă. Proiect din inițiativa doamnei Alexandra Oană, consilier local.

Proiect de hotărâre nr. 72022-04-29T14:41:38+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2022-04-29T14:41:30+03:00

Privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82022-04-29T14:41:30+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2022-04-29T14:41:18+03:00

Privind suportarea de la bugetul local a finanțării de bază necesară acoperirii cheltuielilor pentru perfecționarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de stat, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și a regulamentului de alocare a sumelor necesare contravalorii cursurilor de perfecționare digitală. Proiect din inițiativa primarului și a consilierului local Sebesi Arpad.

Proiect de hotărâre nr. 92022-04-29T14:41:18+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2022-04-29T14:38:57+03:00

Privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea municipiului Cluj-Napoca în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 102022-04-29T14:38:57+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2022-05-02T14:31:22+03:00

Privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013, astfel cum a fost completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019, 821/2019, 864/2019, 623/2020, 206/2021, 572/2021, 726/2021 și 138/2022. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112022-05-02T14:31:22+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2022-04-29T14:38:22+03:00

Privind atribuirea locuinței de necesitate, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Timișului nr. 75, scara 3, etaj I, ap. 3, domnului Vele Alexandru și familiei acestuia. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122022-04-29T14:38:22+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2022-04-29T14:38:01+03:00

Privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor din Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea punerii în executare a unei hotărâri judecătorești. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132022-04-29T14:38:01+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2022-04-29T14:37:51+03:00

Privind preluarea în prorietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor-terenuri, identificate cu nr. cad. 344309, înscris în CF nr. 344309 Cluj-Napoca, nr. cad. 344320, înscris în CF nr. 344320 Cluj-Napoca, nr. cad. 344321, înscris în CF nr. 344321 Cluj-Napoca și nr. cad. 346292, îmscris în CF nr. 346292 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 142022-04-29T14:37:51+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2022-04-29T14:37:41+03:00

Privind trecerea din domeniul privat în doomeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui imobil cu destinația de drum și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobiluilui strada Vasile Velican în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a consilierului local Radu Florin Rațiu.

Proiect de hotărâre nr. 152022-04-29T14:37:41+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2022-05-03T12:14:03+03:00

Privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte, având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, strada Mehedinți nr. 41, bl. M1 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 162022-05-03T12:14:03+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2022-04-29T14:37:22+03:00

Privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte, având ca obiect locuințe de serviciu. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

Proiect de hotărâre nr. 172022-04-29T14:37:22+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2022-04-29T14:37:13+03:00

Privind prelungirea Contractului de asociere nr. 20189 din 26.05.1997, astfel cum acesta a fost modificat prin Actul adițional încheiat cu Premier Restaurants Romania SRL. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 182022-04-29T14:37:13+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2022-04-29T14:37:03+03:00

Privind transmiterea dreprului de concesiune asupra terenului aferent imobilului spațiu comercial nr. 50, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști, înscris în CF nr. 296489 Cluj-Napoca, cu nr. topo. 24517 (nr. CF vechi 117125). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 192022-04-29T14:37:03+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2022-04-29T14:36:55+03:00

Privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent imobilului spațiu comercial nr. 51, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști, nr. 3, bl. B12, înscris în CF nr. 250709 Cluj-Napoca, cu nr. topo. 24517 (nr. CF vechi 116203). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202022-04-29T14:36:55+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2022-04-29T14:36:46+03:00

Privind însușirea Doumentației tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în strada Năsăud nr. 2, Gradinița cu Program Prelungit Degețica – Structura 2, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului și a consilierului local Alexandra Oană.

Proiect de hotărâre nr. 212022-04-29T14:36:46+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2022-04-29T14:36:32+03:00

Privind însușirea Doumentației tehnice de subapartamentarea și înscrierea în cartea funciară a imobilului identificat prin nr. cad. 254240-C1-U11, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada George Barițiu nr. 14. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 222022-04-29T14:36:32+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2022-04-29T14:36:23+03:00

Privind însușirea Doumentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Zborului nr. 5. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 232022-04-29T14:36:23+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2022-04-29T14:36:13+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona strada Fântânele, bl. B5-B9. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 242022-04-29T14:36:13+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK