Ședința din 4 octombrie 2021

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2021-09-28T15:41:33+03:00

Privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2021. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 12021-09-28T15:41:33+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2021-09-28T15:41:46+03:00

Privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2022. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22021-09-28T15:41:46+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2021-09-28T15:42:01+03:00

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 19.10.2021, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 27.10.2021, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32021-09-28T15:42:01+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2021-09-28T15:43:39+03:00

Privind aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2021-2022, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42021-09-28T15:43:39+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2021-09-28T15:43:48+03:00

Privind lista de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu destinația de sediu în favoarea persoanelor juridice, constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, actualizată, pentru anul 2021. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52021-09-28T15:43:48+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2021-09-28T15:44:01+03:00

Privind declararea ca bun de utilitate publică locală și darea în administrare, în favoarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a imobilului (construcție) situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bogdan P. Hasdeu nr. 69-67, 45. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 62021-09-28T15:44:01+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2021-09-28T15:45:10+03:00

Privind însușirea Documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 104. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 72021-09-28T15:45:10+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2021-09-28T15:45:19+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 14-16. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82021-09-28T15:45:19+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2021-09-28T15:45:29+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 26. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 92021-09-28T15:45:29+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2021-09-28T15:45:38+03:00

Privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Predeal nr. 28. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 102021-09-28T15:45:38+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2021-09-28T15:45:50+03:00

Privind însușirea Documentațiilor cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor terenuri și construcții, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 157. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112021-09-28T15:45:50+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2021-09-28T15:46:03+03:00

Privind declararea ca bun de interes public local a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ghimeșului nr. 1 și trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122021-09-28T15:46:03+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2021-09-28T15:46:13+03:00

Privind declararea ca bun de interes public local a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 2, ap. 23 și terasa anexă și trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132021-09-28T15:46:13+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2021-09-28T15:46:23+03:00

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Năvodari nr. 2, identificat cu nr. cad. 339940, înscris în CF nr. 339940 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 142021-09-28T15:46:23+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2021-09-28T15:46:36+03:00

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 342419 înscris în C.F. nr. 342419 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 152021-09-28T15:46:36+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2021-09-28T15:52:54+03:00

Privind modificarea obiectului Contractului de închiriere nr. 141754 din 13.03.2019, încheiat cu Uniunea Salvați România, Filiala Județeană Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 162021-09-28T15:52:54+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2021-09-28T15:53:04+03:00

Privind atribuirea în regim de închiriere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 84, în favoarea domnului senator Bordei Cristian. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 172021-09-28T15:53:04+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2021-09-28T15:53:15+03:00

Privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 9 din blocul 1D, și a garajului auto G9. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 182021-09-28T15:53:15+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2021-09-28T15:53:24+03:00

Privind darea în concesiune, către S.C. Rosal Grup S.A., a unui teren, în suprafață de 147 mp., parte din nr. cadastral 251096 – C.F. nr. 251096, situat pe str. Bucium f.n., în vederea amenajării și exploatării unui punct de colectare a deșeurilor voluminoase. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 192021-09-28T15:53:24+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2021-09-28T15:53:35+03:00

Privind lista de priorități pe anul 2021 pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii, aprobată prin Hotărârea nr. 111/2021, refăcută ca urmare a vacantării imobilului situat în Calea Florești nr. 58B, bl. 6, ap. 17, în conformitate cu art. 15 din H.G. nr. 962/2001. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202021-09-28T15:53:35+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2021-09-28T15:53:47+03:00

Privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 246851 din 22.10.2010, având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6, apartament 10, încheiat cu doamna Alhafez Livia. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 212021-09-28T15:53:47+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2021-09-28T15:54:00+03:00

Privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 209/2021 privind lista de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor sociale, persoanelor aflate pe lista de priorități pe anul 2021, aprobată prin Hotărârea nr. 112/2021. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 222021-09-28T15:54:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2021-09-28T15:54:13+03:00

Privind solicitarea de trecere din domeniul public al Statului român și administrarea operativă a Ministerului Tineretului și sportului, Direcția Județeană pentru sport și tineret Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a suprafeței de 1800 mp. din terenul aferent imobilului situat în municipiului Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 28, identificat cu nr. topo 4952/1/2, înscris în C.F. nr. 295045 Cluj-Napoca și a construcției identificate cu nr. topo 4952/1/2-C2. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 232021-09-28T15:54:13+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2021-09-28T15:54:23+03:00

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Platanilor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 242021-09-28T15:54:23+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK