Ședința din 5 septembrie 2018

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25a

2018-09-03T12:58:28+03:00

Privind includerea imobilului strada Regina Maria în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 25a2018-09-03T12:58:28+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25b

2018-09-03T14:42:50+03:00

Privind aprobarea schimbării destinației unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67A.

Proiect de hotărâre nr. 25b2018-09-03T14:42:50+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25c

2018-09-04T07:38:45+03:00

Privind aprobarea prețurilor de referință ale chiriei, plătite de rezidenții Parcului Industrial Cluj Innovation Park.

Proiect de hotărâre nr. 25c2018-09-04T07:38:45+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25d

2018-09-04T07:40:24+03:00

Privind finanțarea de la bugetul local a subproiectului „Teatru de vară și împrejmuiri”, parte a proiectului Reabilitarea Parcului Central, din etapa III, din orașul Ungheni, raionul Ungheni, Republica Moldova.

Proiect de hotărâre nr. 25d2018-09-04T07:40:24+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25e

2018-09-04T09:13:39+03:00

Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 637 din 16.05.2017 pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pasaj denivelat DN 1 KM 480+900 (NOD N)”.

Proiect de hotărâre nr. 25e2018-09-04T09:13:39+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25f

2018-09-04T11:59:52+03:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană – Modernizarea străzilor R. Ferdinand, E. Zola, S. Pușcariu, Tipografiei (tronsoanele 1 și 3) și a Scuarului C.E.C., din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Proiect de hotărâre nr. 25f2018-09-04T11:59:52+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25g

2018-09-04T13:17:50+03:00

Privind propunerea de modificare a Anexei Hotărârii nr. 177/2018 (privind alocarea sumei de 2.700.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj).

Proiect de hotărâre nr. 25g2018-09-04T13:17:50+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25h

2018-09-05T08:37:29+03:00

Privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Cluj și Municipiul Cluj-Napoca, în vederea realizării unor facilități park&ride.

Proiect de hotărâre nr. 25h2018-09-05T08:37:29+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25i

2018-09-05T11:27:45+03:00

Privind aprobarea cheltuielilor pentru realizarea proiectului „Artă în curtea școlii – Lăsați artiștii stradali să coloreze Clujul”, proiect câștigător în cadrul procesului de „Bugetare Participativă”.

Proiect de hotărâre nr. 25i2018-09-05T11:27:45+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25j

2018-09-05T12:00:33+03:00

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Reabilitarea structural-arhitecturală a imobilului situat în „Ansamblul urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”, Corp C3, str. Iuliu Maniu nr. 1.

Proiect de hotărâre nr. 25j2018-09-05T12:00:33+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK