Ședința din 6 februarie 2019

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2019-01-31T18:21:57+02:00

Evaluarea activității Poliției Municipiului Cluj-Napoca în anul 2018

Proiect de hotărâre nr. 12019-01-31T18:21:57+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2019-01-31T18:22:01+02:00

Privind aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anilor precedenți.

Proiect de hotărâre nr. 22019-01-31T18:22:01+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2019-01-31T18:22:04+02:00

Privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, persoane juridice, beneficiari în anii fiscali 2019-2020 de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, respectiv Tetarom I, II și Cluj Innovation Park, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare.

Proiect de hotărâre nr. 32019-01-31T18:22:04+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2019-01-31T18:47:16+02:00

Privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Zona Lomb, în vederea soluționării cererilor revoluționarilor și veteranilor de război.

Proiect de hotărâre nr. 42019-01-31T18:47:16+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2019-01-31T18:49:53+02:00

Privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 8 din blocul 1A.

Proiect de hotărâre nr. 52019-01-31T18:49:53+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2019-02-01T09:22:33+02:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 7 din blocul 1B și a garajului G10.

Proiect de hotărâre nr. 62019-02-01T09:22:33+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2019-02-01T09:29:15+02:00

Privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 4 din blocul 1B.

Proiect de hotărâre nr. 72019-02-01T09:29:15+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2019-02-01T09:29:11+02:00

Privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 330836, înscris în C.F nr. 330836 Cluj-Napoca și a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 330942, înscris în C.F nr. 330942 Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 82019-02-01T09:29:11+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2019-01-31T18:23:30+02:00

Privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației spațiului „Amfiteatru”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11, în incinta Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 92019-01-31T18:23:30+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2019-01-31T18:23:34+02:00

Privind darea în folosință gratuită, Cantinei de ajutor social și pensiune, a unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 41.

Proiect de hotărâre nr. 102019-01-31T18:23:34+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2019-01-31T18:23:37+02:00

Privind aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Proiect de hotărâre nr. 112019-01-31T18:23:37+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2019-01-31T18:49:46+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație din locuință familială în grădiniță, str. Pârâului nr. 7; beneficiari: Cernea Gheorghe și Cernea Ana.

Proiect de hotărâre nr. 122019-01-31T18:49:46+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2019-01-31T18:30:15+02:00

1privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E+Er, str. Constantin Brâncuși nr. 119-119A; beneficiară: S.C. Covaciu Construct S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 132019-01-31T18:30:15+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2019-01-31T18:49:49+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt 2S+P+5E+R, str. Mărășești nr. 40; beneficiară: S.C. Neon Lighting S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 142019-01-31T18:49:49+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2019-01-31T18:50:26+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt S+P+4E+R, str. Decebal nr. 108; beneficiar: Pașca Doru-Nicolae.

Proiect de hotărâre nr. 152019-01-31T18:50:26+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2019-01-31T18:51:17+02:00

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Etajare locuință unifamilială și construire locuință unifamilială P+E, str. Între Lacuri nr. 50; beneficiari: Abrudan Petru și Abrudan Maria.

Proiect de hotărâre nr. 162019-01-31T18:51:17+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2019-01-31T18:51:45+02:00

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt S+P+5E+R, str. Decebal nr. 72; beneficiară: S.C. Harshad International Limited S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 172019-01-31T18:51:45+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2019-01-31T18:30:06+02:00

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – dezvoltare laborator de cercetare pilot pentru testarea în condiții reale a eficienței energetice – Cartier Lomb; beneficiară: S.C. Cluj Innovation Park S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 182019-01-31T18:30:06+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2019-02-01T09:37:21+02:00

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului unui administrator provizoriu la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64¹ alin. 5 din O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Proiect de hotărâre nr. 192019-02-01T09:37:21+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2019-01-31T18:30:10+02:00

Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării prestării serviciului public de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a municipiului Cluj-Napoca de către S.C. Coral Impex S.R.L., în temeiul art. 50 lit. a, art. 51 și art. 52 din H.G. nr. 745/2007, până la preluarea acestuia de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, în aceleași condiții stipulate prin Contractul nr. 53590/443/7.07.2006.

Proiect de hotărâre nr. 202019-01-31T18:30:10+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2019-01-31T18:31:31+02:00

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amplasare platforme subterane pentru colectarea deșeurilor menajere în municipiul Cluj-Napoca” – 200 de platforme, urmare a actualizării studiului de fezabilitate aprobat prin Hotărârea nr. 838/22.09.2017.

Proiect de hotărâre nr. 212019-01-31T18:31:31+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2019-01-31T18:35:08+02:00

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr. 442/2018, având ca obiect aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Colegiul Tehnic Ana Aslan”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 4.5

Proiect de hotărâre nr. 222019-01-31T18:35:08+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2019-01-31T18:34:51+02:00

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013, actualizat prin Hotărârea nr. 924/2017.

Proiect de hotărâre nr. 232019-01-31T18:34:51+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2019-01-31T18:33:35+02:00

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobat prin Hotărârea nr. 604/2013, modificat și completat prin Hotărârea nr. 276/2017.

Proiect de hotărâre nr. 242019-01-31T18:33:35+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK