Ședința din 6 iulie 2018

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Prof. univ. dr. Cornel Cătoi.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Prof. univ. dr. Vasile Jucan.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Prof. univ. dr. ing. Vasile Țopa.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Prof. univ. dr. Alexandru Irimie.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Bălcescu nr. 12.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

privind însușirea documentației cadastrale pentru imobilul-teren în suprafață de 3021 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților f.n.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

privind aprobarea Acordului de închiriere prin licitație a unor spații excedentare din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială Alexandru Vaida Voevod.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

privind includerea imobilului strada Perlei în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea documentației tehnice pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

privind includerea imobilului strada Rubinului în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea documentației tehnice pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Gavril Muzicescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Paul Ioan din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

privind vânzarea cotei de 91,25% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 42, ap. 9, în favoarea domnului Godiac Petru.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

privind vânzarea cotei de 87,66% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Strâmbă nr. 1, în favoarea domnului Oprea Gheorghe.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

privind prelungirea termenului unor contracte de închiriere, asociere, comodat, respectiv a dreptului de folosință gratuită, privind spații cu altă destinație decât cea de locuință.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 171899, din 17.06.2011, încheiat cu domnul Crișan Aurelian-Horațiu, având ca obiect locuința construită din fondurile A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bl. M3, ap. 22.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018 și 448/2018 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

privind aprobarea P.U.D. extindere, etajare, amenajare imobil S+P+2E+M cu funcțiune de turism – str. Sextil Pușcariu nr. 12; beneficiară: S.C. TEKTUM ARHITECTURA și ARTA S.R.L.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

aprobarea P.U.D. extindere și supraetajare locuință familială – str. Brăduțului nr. 10; beneficiari: Zăhan Mircea-Călin și Zăhan Narcisa-Roxana.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt P+2E – str. Teleorman nr. 59; beneficiară: S.C. SENTOSA IMPEX S.R.L.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt S+P+2E+M – str. F. J. Curie nr. 1; beneficiară: Parohia Unitariană nr. 1 Cluj.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă cu două unități locative D+P+Er – str. Grâului nr. 9A; beneficiar: Fălcușan Ioan.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

privind aprobarea P.U.D. construire imobil P+Mez+E cu funcțiuni de vestiare, grupuri sanitare, săli de antrenament, spații tehnice, spații pentru administrare și întreținere – str. Augustin Bunea nr. 1; beneficiară: S.C. PUNCTUAL INVEST S.R.L.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

privind aprobarea P.U.D. desființare parțială și etajare construcție existentă, str. B.P. Hasdeu nr. 3; beneficiari: Sidam Bahig și Sidam Adriana.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Informații suplimentare se pot obține de la:

Biroul Mass-media

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK