Ședința extraordinară din 20 ianuarie 2021

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2021-01-15T15:09:43+02:00

Aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 12021-01-15T15:09:43+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2021-01-15T15:09:54+02:00

Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, persoane juridice, beneficiari în anii fiscali 2021-2023 de cotă de impozitare redusă la impozitul pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE și Green Star) ca și „clădire verde”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22021-01-15T15:09:54+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2021-01-15T15:10:11+02:00

Prelungirea aplicării pentru intervalul 1 ianuarie 2021-31 martie 2021 a Procedurii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Cluj-Napoca, aprobată prin Hotărârea nr. 531/2020, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32021-01-15T15:10:11+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2021-01-15T15:11:14+02:00

Stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42021-01-15T15:11:14+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2021-01-15T15:11:23+02:00

Însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Plevnei și strada Beiușului (tronson 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52021-01-15T15:11:23+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2021-01-15T15:11:34+02:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Anina, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 62021-01-15T15:11:34+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2021-01-15T15:11:44+02:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Burebista, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 72021-01-15T15:11:44+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2021-01-15T15:11:54+02:00

Însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice, pentru imobilul situat în Calea Dorobanților nr. 72, Școala Primară Gheorghe Șincai din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82021-01-15T15:11:54+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2021-01-15T15:12:02+02:00

Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Iugoslaviei, porțiunea cuprinsă între str. Vasile Lupu și str. Tache Ionescu. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 92021-01-15T15:12:02+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2021-01-15T15:12:15+02:00

Însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Muncitorilor Sud și Nord, porțiunea cuprinsă între str. Septimiu Albini și str. Arieșului. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 102021-01-15T15:12:15+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2021-01-15T15:12:26+02:00

Prelungirea duratei concesiunii Contractului nr. 37369 din 13.12.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112021-01-15T15:12:26+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2021-01-15T15:12:34+02:00

Modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2470/2019 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1202/2020 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 2334/117/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122021-01-15T15:12:34+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2021-01-15T15:12:48+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire ansamblu mixt (extindere și etajare corp C4 cu regim final de înălțime S+P+5E+R și construire imobil locuințe colective cu spațiu comercial la parter 2S+P+4E+2R), str. Gheorghe Lazăr-str. Paris nr. 38, 38/A; beneficiară: S.C. NEON PRODUCT S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132021-01-15T15:12:48+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2021-01-15T15:12:59+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă cu două unități locative P+E, str. Adrian Marino nr. 21 prov.; beneficiară: Stoica Alexandra Vasilica. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 142021-01-15T15:12:59+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2021-01-15T15:13:12+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă, cu două unități locative, str. Pârâului nr. 9; beneficiari: Cernea Gheorghe și Cernea Ana. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 152021-01-15T15:13:12+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2021-01-15T15:17:06+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt S+P+4E+R (locuințe colective și parter comercial), str. Callatis nr. 19; beneficiari: Lihaciu Alin Ioan și Lihaciu Violeta Maria. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 162021-01-15T15:17:06+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2021-01-15T15:17:13+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni de sănătate și funcțiuni conexe P+3E, str. Vlad Țepeș nr. 1; beneficiari: Găvan Dan și Găvan Norina Alinta. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 172021-01-15T15:17:13+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2021-01-15T15:17:23+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte, (1-2)S+P+6E, str. Corneliu Coposu nr. 112-114; beneficiară: S.C. Vakerem S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 182021-01-15T15:17:23+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2021-01-15T15:17:34+02:00

Aprobarea P.U.D. – Amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație din locuință unifamilială în creșă și grădiniță, str. Adrian Marino nr. 23; beneficiară: Torok Zita. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 192021-01-15T15:17:34+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2021-01-15T15:17:42+02:00

Aprobarea P.U.Z. de urbanizare – str. Romul Ladea – Cezar Bolliac; beneficiari: Mih Viorel-Beniamin, Mih Codruța-Alina, Magdaș Iuliana, Magdaș Vasile, Florea Marius-Călin, Florea Inna, Dragoș Ioan Teodor, Frățilă Horea-Dan, Frățilă Ioana-Claudia, Fărcaș Elena, Fărcaș Anca-Elena, Fărcaș Gilda-Maria, Magdaș Vasile, Magdaș Iuliana, Han Cornelia-Niculina, Muntean Emanuel George, Vizionar Invest S.R.L., Coca Nicolae Rareș, Coca Adriana, Mureșan Adriana-Mihaela, Ferdean Ana, Ferdean Ana-Maria, Ferdean Adriana Camelia, Costea Flaviu-Costin, Costea Mihaela, Stancu Ion, Stancu Adriana, Fărcaș Elena, Andrási Tibor, Andrasi Diana-Cristina, Mureșan Gheorghe, Mureșan Elvira-Maria, Costea Flaviu-Cosmin, Costea Mihaela, Iepure Mihai, Timiș Ionel, Timiș Camelia Maria, Rusnac Adrian-Constantin, Plopeanu Doru-Alin, Plopeanu Adina-Gabriela. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202021-01-15T15:17:42+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2021-01-15T15:17:52+02:00

Aprobarea P.U.Z. – schimbare încadrare funcțională din zonă de activități economice cu caracter industrial în zonă de activități economice de tip comercial, Calea Baciului nr. 1-3; beneficiară: S.C. CBA NORD VEST S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 212021-01-15T15:17:52+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2021-01-15T15:18:02+02:00

Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2021. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 222021-01-15T15:18:02+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2021-01-15T15:18:13+02:00

Aprobarea categoriilor de servicii sociale pentru care se acordă subvenții, nivelului mediu lunar al subvenției, precum și a categoriilor de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială pentru care se acordă subvenții de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență socială și medicală. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 232021-01-15T15:18:13+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2021-01-15T15:18:22+02:00

Modificarea Hotărârii nr. 783/2020 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și a membrilor supleanți, în Consiliul de Administrație la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 242021-01-15T15:18:22+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK