Ședința extraordinară din 22 decembrie 2020

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2020-12-17T20:28:18+02:00

Privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pentru trimestrul IV al anului 2020. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 12020-12-17T20:28:18+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2020-12-17T21:24:17+02:00

Privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22020-12-17T21:24:17+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2020-12-17T20:28:31+02:00

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Termoficare Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32020-12-17T20:28:31+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2020-12-17T20:28:44+02:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 504/2020 (aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42020-12-17T20:28:44+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2020-12-17T20:28:07+02:00

Privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare stații pentru transportul în comun – pentru zona Piața Gării, din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52020-12-17T20:28:07+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2020-12-17T21:24:08+02:00

Privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Sindicatelor din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 62020-12-17T21:24:08+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2020-12-17T21:23:51+02:00

Privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Vasile Alecsandri din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 72020-12-17T21:23:51+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2020-12-17T21:23:43+02:00

Privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Cardinal Iuliu Hossu din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82020-12-17T21:23:43+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2020-12-17T21:23:36+02:00

Privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada George Coșbuc din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 92020-12-17T21:23:36+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2020-12-18T14:19:50+02:00

Privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Modernizare Calea Moților-Calea Mănăștur-strada Uzinei Electrice-strada Oțetului-strada Mărginașă”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 102020-12-18T14:19:50+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2020-12-17T20:28:57+02:00

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 338105, înscris în C.F. nr. 338105 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112020-12-17T20:28:57+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2020-12-18T14:35:18+02:00

Privind aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2021, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestațiilor și a Comisiei mixte de soluționare a contestațiilor. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122020-12-18T14:35:18+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2020-12-17T21:29:57+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P, str. Valea Chintăului nr. 50A;beneficiari: Colceriu Ionuț-Gabriel și Colceriu Roxana-Maria. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132020-12-17T21:29:57+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2020-12-17T21:29:53+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Extindere și etajare imobil Corp C1, construire Corp C2, b-dul Eroilor nr. 31; beneficiar: S.C. Razalex Impex S.R.L.. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 142020-12-17T21:29:53+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2020-12-17T20:27:03+02:00

Privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Medicală, în calitate de lider de parteneriat, în cadrul proiectului „Suntem alături de TINE (ri)!”, cod SMIS 135172. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 152020-12-17T20:27:03+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2020-12-17T20:27:14+02:00

Privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2021. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 162020-12-17T20:27:14+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2020-12-17T20:27:23+02:00

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 1, înscris în Cartea Funciară nr. 260944-C1-U1 și nr. 1, înscris în cartea funciară nr. 260944-C1-U2, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 38, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 172020-12-17T20:27:23+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2020-12-17T20:27:32+02:00

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 64, proprietatea lui Boitor (fostă Grecu) Daniela Ioana Amalia, Boitor Mircea Gheorghe, Grecu Elvira-Doina-Eliza, Grecu Miriam Rada, Grecu Tudor, Grecu Șerban, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 182020-12-17T20:27:32+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2020-12-17T20:27:41+02:00

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 4, proprietatea S.C. Avram Iancu Business Center S.R.L. (fostă Gurghiu Energy S.R.L.), ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 192020-12-17T20:27:41+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2020-12-17T20:27:49+02:00

Privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. George Coșbuc nr. 5, proprietatea domnului Petri Nicolae și a doamnei Petri Daniela-Denisa, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202020-12-17T20:27:49+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2020-12-17T20:27:57+02:00

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 31, proprietatea S.C. Razalex Impex S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 212020-12-17T20:27:57+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2020-12-17T20:25:50+02:00

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Paris nr. 86, proprietatea lui Gyarmarti Iosif și Gyarmati Elisabeta, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 222020-12-17T20:25:50+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2020-12-17T20:25:59+02:00

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 40, proprietatea lui Haiduc Elena-Mărioara, Haiduc Ioan și Șerdean (fostă Gloaba) Liana Florica, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 232020-12-17T20:25:59+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2020-12-17T20:26:07+02:00

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Inocențiu Micu Klein nr. 15, înscrisă în Cartea Funciară nr. 319480, număr cadastral 319480-C3, proprietatea S.C. Erdelyi Hirado Editura S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 242020-12-17T20:26:07+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK