Ședința extraordinară din 22 martie 2019

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2019-03-19T08:20:05+02:00

Privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Muncipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice” – șapte autobuze electrice.

Proiect de hotărâre nr. 12019-03-19T08:20:05+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2019-03-19T10:56:49+02:00

Privind acceptarea ofertei de donație a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 332349, înscris în C.F. nr. 332349 Cluj-Napoca, situat în Aleea Stadionului nr. 1.

Proiect de hotărâre nr. 22019-03-19T10:56:49+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2019-03-19T08:22:13+02:00

Privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Depoului și imobilului strada Badea Cârțan din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 32019-03-19T08:22:13+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2019-03-19T11:01:07+02:00

Privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 1679/2018, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 11813/211/2017, definitivă.

Proiect de hotărâre nr. 42019-03-19T11:01:07+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2019-03-19T08:52:57+02:00

Privind vânzarea imobilului situat în Vasile Goldiș nr. 1, ap. 8 în favoarea Sigma Societate Cooperativă Meșteșugărească.

Proiect de hotărâre nr. 52019-03-19T08:52:57+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2019-03-19T11:03:40+02:00

Privind reducerea capitalului social deținut de către Municipiul Cluj-Napoca la Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și ratificarea Hotărârii nr. 1/2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Proiect de hotărâre nr. 62019-03-19T11:03:40+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2019-03-19T08:27:44+02:00

Privind aprobarea bugetului Municipiului Cluj-Napoca în cadrul proiectului „Innovato-R” — Faza II.

Proiect de hotărâre nr. 72019-03-19T08:27:44+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2019-03-19T11:05:42+02:00

Privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România.

Proiect de hotărâre nr. 82019-03-19T11:05:42+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2019-03-19T08:31:02+02:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare urbană strada Mihail Kogălniceanu, strada Universității și străzile adiacente”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Proiect de hotărâre nr. 92019-03-19T08:31:02+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2019-03-19T08:30:53+02:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare urbană strada Iuliu Maniu”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Proiect de hotărâre nr. 102019-03-19T08:30:53+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2019-03-19T08:32:08+02:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare depou de tramvaie din str. Căpitan Grigore Ignat”, din municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 112019-03-19T08:32:08+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2019-03-19T11:09:25+02:00

Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 343/2016 și Hotărârii nr. 1072/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele 1, 2 A, 2 B, 4 (cota de 1/3) din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Dobrogeanu Gherea nr. 22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Proiect de hotărâre nr. 122019-03-19T11:09:25+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK