Ședința extraordinară din 24 decembrie 2019

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2019-12-20T15:44:56+02:00

Privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funcoară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Muncitorilor, bl. A1-A5, M6 și M7. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 12019-12-20T15:44:56+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2019-12-20T15:46:21+02:00

Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, a indicatoarelor de circulație identificate la Secțiunea II Bunuri mobile, din Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22019-12-20T15:46:21+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2019-12-20T15:47:21+02:00

Privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc Zona Observator, cartier Zorilor, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32019-12-20T15:47:21+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2019-12-20T19:37:20+02:00

Privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca – activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare cu S.C. Coral Impex S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42019-12-20T19:37:20+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2019-12-20T19:39:41+02:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 838/2019 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu de construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Oașului nr. 369C.

Proiect de hotărâre nr. 52019-12-20T19:39:41+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6a

2019-12-23T10:23:14+02:00

Privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 6a2019-12-23T10:23:14+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK