Ședința extraordinară din 24 septembrie 2020

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2020-09-23T16:16:26+03:00

Privind declararea ca bun de utilitate publică locală și darea în administrare, în favoarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 8. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 12020-09-23T16:16:26+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2020-09-23T16:17:24+03:00

Privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia și demolarea imobilului cu nr. cadastral 331726-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 51. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22020-09-23T16:17:24+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2020-09-23T16:18:25+03:00

Privind solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Călărașilor nr. 3 provizoriu, înscris în C.F. nr. 286197 Cluj-Napoca, din domeniul public al statului român, în administrarea Aeroclubului „Traian Dârjan” Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32020-09-23T16:18:25+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2020-09-23T16:19:28+03:00

Privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și a investiției în curs de realizare situate în Cluj-Napoca, str. Meziad nr. 4, pentru obiectivul „Extindere imobil creșă (Sp+P+E) cu un corp nou cu destinația de creșă și spații administrative aferente funcțiunii de creșă (P+3E)”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42020-09-23T16:19:28+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2020-09-23T16:20:41+03:00

Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 10 ianuarie-18 iunie 2020.

Proiect de hotărâre nr. 52020-09-23T16:20:41+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK