Ședința extraordinară din 30 decembrie 2020

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2020-12-23T18:20:00+02:00

Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2021-2022. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 12020-12-23T18:20:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2020-12-23T18:20:10+02:00

Privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației și de scoatere din baza materială a instituției de învățământ Grădinița cu Program Prelungit „Lizuca”, a unei suprafețe din uscătoria situată la et. IV, sc. II a imobilului din municipiul Cluj-Napoca, str. Grădinarilor nr. 6, reprezentând cotele-părți indivize comune aferente apartamentelor 11 și 12. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22020-12-23T18:20:10+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2020-12-23T18:43:08+02:00

Privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 228/2020 privind lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate pe lista de priorități pe anul 2020, aprobată prin Hotărârea nr. 35/2020. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32020-12-23T18:43:08+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2020-12-23T18:20:21+02:00

Privind atribuirea denumirii unei alei din municipiul Cluj-Napoca (Aleea Nicolae Edroiu). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42020-12-23T18:20:21+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2020-12-23T18:20:30+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte (birouri și spații comerciale) – 2S+P+4E+R, str. Decebal nr. 57; beneficiari: Coroiu Marcel-Ovidiu, Coroiu Liana, Popa Paul-Cristian, Popa Cristina-Maria. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52020-12-23T18:20:30+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2020-12-23T18:20:39+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Extindere și mansardare locuință unifamilială, str. Dunării nr. 117/A; beneficiari: Varro Săteanu Janos și Varro Săteanu Liana. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 62020-12-23T18:20:39+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2020-12-23T18:20:49+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – construire imobil S+P+2E, destinat activităților economice de tip terțiar, str. Donath nr. 120A; beneficiari: Buda Ionel Marian și Buda Georgeta Draga. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 72020-12-23T18:20:49+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2020-12-23T18:21:01+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – construire imobil cu funcțiuni terțiare 3S+P+5E, str. Decebal nr. 7; beneficiară: S.C. Transinvest S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82020-12-23T18:21:01+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2020-12-23T18:22:42+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+2E+3R, Calea Turzii nr. 33; beneficiari: S.C. Aviva House S.R.L., S.C. Brick Home S.R.L. și S.C. CDD House Design S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 92020-12-23T18:22:42+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2020-12-23T18:25:02+02:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Vasile Alecsandri din Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 102020-12-23T18:25:02+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2020-12-23T18:25:19+02:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Sindicatelor din Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112020-12-23T18:25:19+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2020-12-23T18:27:02+02:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Cardinal Iuliu Hossu din Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122020-12-23T18:27:02+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2020-12-23T18:27:13+02:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada George Coșbuc din Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132020-12-23T18:27:13+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2020-12-23T17:36:50+02:00

Privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza I”, „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza II” și „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza III”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 142020-12-23T17:36:50+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2020-12-23T17:36:24+02:00

Privind constituirea Comisiei mixte de soluționare a contestațiilor depuse în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 152020-12-23T17:36:24+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2020-12-23T17:36:03+02:00

Privind constituirea Comisiei mixte de soluționare a contestațiilor depuse în baza Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fondurile publice a structurilor sportive. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 162020-12-23T17:36:03+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2020-12-23T17:34:38+02:00

Privind propunerea de aprobare a Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale pct. 168 din Normele metodologice din 6 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 172020-12-23T17:34:38+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2020-12-23T17:34:34+02:00

Privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 986/2017 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca) astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 973/2018, Hotărârea nr. 1017/2018 și Hotărârea nr. 280/2020. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 182020-12-23T17:34:34+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2020-12-23T18:28:35+02:00

Privind stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca pentru anul 2021. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 192020-12-23T18:28:35+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2020-12-23T18:28:25+02:00

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, XV din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Dacia nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202020-12-23T18:28:25+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2020-12-23T17:34:45+02:00

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 29, proprietatea lui Schackert Marina Ioana, Ambrus Valentin Ioan, Ambrus Emanuel-Sorin, Ambrus Valer-Flaviu, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 212020-12-23T17:34:45+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2020-12-23T17:29:42+02:00

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Colina Edil S.R.L., înregistrată sub nr. 558.532/3 din 11.11.2020.

Proiect de hotărâre nr. 222020-12-23T17:29:42+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22a

2020-12-24T12:44:24+02:00

Privind încheierea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii privind serviciile de transport public local, între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., având ca obiect delegarea serviciului de transport public local pe raza U.A.T. Gilău. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22a2020-12-24T12:44:24+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK