Ședința extraordinară din 31 octombrie 2019

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2019-10-28T13:01:20+02:00

Privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca sportivei Simona Halep, personalitate marcantă a tenisului românesc și internațional. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 12019-10-28T13:01:20+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2019-10-28T13:00:48+02:00

Privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2019. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22019-10-28T13:00:48+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2019-10-28T13:01:26+02:00

Privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32019-10-28T13:01:26+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2019-10-28T13:04:00+02:00

Privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42019-10-28T13:04:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2019-10-28T13:02:27+02:00

Privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 1109/2018 (stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52019-10-28T13:02:27+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2019-10-28T13:03:55+02:00

Privind prelungirea duratei de închiriere a contractului având ca obiect unitatea de locuit, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n., Modul B1, ap. 2, încheiat cu Mateiașu Eugen-Andrei. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 62019-10-28T13:03:55+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2019-10-28T13:14:30+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Horea nr. 19A, aferent Școlii Gimnaziale „Horea”, în sistem integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 72019-10-28T13:14:30+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2019-10-28T13:14:40+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr. 1A. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82019-10-28T13:14:40+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2019-10-28T13:15:18+02:00

Privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu destinația de drum în suprafață de 1281 mp., identificat cu nr. cadastral 325302, înscris în C.F. nr. 325302 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Porțelanului nr. 2. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 92019-10-28T13:15:18+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2019-10-28T13:15:35+02:00

Privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 45 mp., identificat cu nr. cadastral 325717, înscris în C.F. nr. 325717 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Romul Ladea nr. 120. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 102019-10-28T13:15:35+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2019-10-28T13:16:17+02:00

Privind demolarea imobilului cu nr. topo. 4388/C, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu – str. Siretului. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112019-10-28T13:16:17+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2019-10-28T13:16:33+02:00

Privind demolarea imobilului cu nr. topo. 9316-C1, 9489-C1 situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Gării. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122019-10-28T13:16:33+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2019-10-28T13:17:39+02:00

Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și demolarea imobilului cu nr. cadastral 331975-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132019-10-28T13:17:39+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2019-10-28T13:17:45+02:00

Privind încetarea Contractului de asociere nr. 116592 din 21.04.2011, beneficiar Fundația „Primăvara Clujană”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 142019-10-28T13:17:45+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2019-10-28T13:17:51+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – construire reprezentanță comercială S+P+3E+Er, str. Grigore Moisil nr. 17; beneficiară: S.C. Sales Consulting S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 152019-10-28T13:17:51+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2019-10-28T13:18:08+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – construire hotel de apartamente S+P+3E, Calea Moților nr. 137; beneficiari: Balaj Mircea și Balaj Emilia. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 162019-10-28T13:18:08+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2019-10-28T13:19:29+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – construire locuință unifamilială S+P+E, str. Măceșului nr. 58D; beneficiar: Vasile Tudor Andrei. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 172019-10-28T13:19:29+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2019-10-28T12:31:55+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – construire locuință semicolectivă P+E, str. Eugen Lovinescu nr. 18A; beneficiari: Sallai Tunde-Gabriela și Sallai Adrian-Andrei. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 182019-10-28T12:31:55+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2019-10-28T12:33:28+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+3E strada Bistriței nr. 75-77; beneficiari: S.C. C&D Invcons S.R.L. și Frenko Thomas Peter. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 192019-10-28T12:33:28+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2019-10-28T12:35:02+02:00

Privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare, zona Colonia Sopor; beneficiar: Boca Claudiu-Călin. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202019-10-28T12:35:02+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2019-10-28T12:36:46+02:00

Privind alocarea sumei de 18.000 lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare (faza internațională), precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 212019-10-28T12:36:46+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2019-10-28T12:42:21+02:00

Privind alocarea sumei de 27.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019, precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 222019-10-28T12:42:21+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2019-10-28T14:41:11+02:00

Privind alocarea sumei de 55.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2019, și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 232019-10-28T14:41:11+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2019-10-28T14:44:47+02:00

Privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Culturală Românașul-Bum, în vederea realizării proiectului ,,Teatrul Universitar Amator”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 242019-10-28T14:44:47+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK