Ședința ordinară din data de 6 decembrie 2021

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2021-11-26T16:50:47+02:00

Privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Tășnad nr. 21, et. 4, ap. 13, în favoarea numitei Gavriș Alexandra-Lăcrimioara. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 12021-11-26T16:50:47+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2021-11-26T16:51:04+02:00

Privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 287/2021, pronunțată de către Tribunalul Cluj în Dosar nr. 9920/211/2020, definitivă prin Decizia Civilă nr. 256/A/2021 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22021-11-26T16:51:04+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2021-11-26T16:51:18+02:00

Privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 4605/2020, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în Dosar nr. 5060/211/2020, completată prin Hotărârea Civilă FN/29.10.2020 a Judecătoriei Cluj-Napoca, definitivă prin Decizia Civilă nr. 349/A/2021 a Tribunalului Cluj și Decizia Civilă nr. 321/R/2021 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32021-11-26T16:51:18+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2021-11-26T16:51:35+02:00

Privind însușirea Raportului de evaluare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Goldiș nr. 1, ap. 3 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42021-11-26T16:51:35+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2021-11-26T16:51:45+02:00

Privind atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 300 mp., teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Busuiocului nr. 24A – Parcela 3, înscris în C.F. nr. 344502 Cluj-Napoca, nr. cadastral 344502, în favoarea doamnei Dima Delia Monica. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52021-11-26T16:51:45+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2021-11-26T16:51:59+02:00

Privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013, astfel cum a fost completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019, 821/2019, 864/2019, 623/2020, 206/2021 și 572/2021. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 62021-11-26T16:51:59+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2021-11-26T16:52:18+02:00

Privind includerea în Contractul de închiriere nr. 2529/16.11.2004, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Crinului nr. 9, ap. 26, a doamnei dr. Radu Ileana Paula, în locul Cabinetului medical M.G. – medicină de familie „Pop-Baldi Elena-Luminița”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 72021-11-26T16:52:18+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2021-11-26T16:52:29+02:00

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului Aleea Lipova din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82021-11-26T16:52:29+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2021-11-26T16:52:46+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Episcop Nicolae Ivan fn. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 92021-11-26T16:52:46+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2021-11-26T22:20:21+02:00

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 388/2019 (aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Supralărgire și modernizare strada Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca”). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 102021-11-26T22:20:21+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2021-11-26T16:55:22+02:00

Privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Negoiu nr. 2A, ap. 67, domnului Simon Vasile Iuliu. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112021-11-26T16:55:22+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2021-11-26T16:55:35+02:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 142/1994 [concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților f.n., (actual nr. 104) – în favoarea Bibliotecii Județene Octavian Goga Cluj]. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122021-11-26T16:55:35+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2021-11-26T16:55:44+02:00

Privind modificarea Anexei II la Hotărârea nr. 366/2012 (aprobarea formularelor de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe, în regim de închiriere, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi a locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi), modificată prin Hotărârile nr. 427/2013, nr. 729/2016 și nr. 869/2018. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132021-11-26T16:55:44+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2021-11-26T16:55:59+02:00

Privind declararea ca bunuri de uz public local și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a patru stații de încărcare pentru autovehicule electrice amplasate pe strada Cardinal Iuliu Hossu aparținând obiectivului „Modernizare strada Cardinal Iuliu Hossu” din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 142021-11-26T16:55:59+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2021-11-26T16:56:11+02:00

Privind declararea ca bun de interes public local a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n., identificat prin nr. cadastral 267513, 267513-C1 și darea acestuia în administrarea Direcției de Asistență Socială și Medicală. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 152021-11-26T16:56:11+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2021-11-26T16:56:24+02:00

Privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, asupra terenului în suprafață de 2 mp., cu nr. cadastral 341276, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Pandurilor nr. 7. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 162021-11-26T16:56:24+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2021-11-26T16:56:41+02:00

Privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent imobilului spațiu comercial nr. 43, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 2C, înscris în C.F. 252406 Cluj-Napoca, cu nr. topo 21523/3 (nr. C.F. vechi 119822). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 172021-11-26T16:56:41+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2021-11-26T16:56:52+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului, situat în Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130, Colegiul Tehnic Anghel Saligny din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 182021-11-26T16:56:52+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2021-11-26T16:57:05+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona cuprinsă între străzile Arieșului, Nicolae Titulescu, Liviu Rebreanu, Tache Ionescu și Iugoslaviei. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 192021-11-26T16:57:05+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2021-11-26T16:57:22+02:00

Privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona cuprinsă între străzile Poet Grigore Alexandrescu, Ciobanului și Aleea Padin. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202021-11-26T16:57:22+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2021-11-26T16:57:45+02:00

Privind însușirea Documentației cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Predeal nr. 28. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 212021-11-26T16:57:45+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2021-11-26T16:58:03+02:00

Privind trecerea imobilului-teren cu nr. cadastral 344295, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 104, din domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al acestuia și transmiterea imobilului în domeniul public al Județului Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 222021-11-26T16:58:03+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2021-11-26T16:58:21+02:00

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor-terenuri cu destinația de drum, identificate cu nr. cad. 334879 înscris în C.F. nr. 334879 Cluj-Napoca, nr. cad. 334898 înscris în C.F. nr. 334898 Cluj-Napoca și nr. cad. 334899 înscris în C.F. nr. 334899 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 232021-11-26T16:58:21+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2021-11-26T16:58:42+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – construire locuință unifamilială, P+E+R, str. Zambilei nr. 2; beneficiari: Trenca Ioan și Trenca Ghizela. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 242021-11-26T16:58:42+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK