Date de contact
Str. Emil Isac, Nr. 10, Cluj-Napoca
(Locaţie Principală - în incinta Colegiului Național ,,George Barițiu")
Fundaţia „Tineretul” Cluj
1. O.M. nr. 4332/23.07.2004 Filiera: tehnologică; Profil: servicii; Specializare: tehnician în activităţi economice; Forma de învăţământ: zi, seral şi frecvenţă redusă
1. O.M. nr. 5692/2012 Autorizare provizorie: Nivel liceal; Profilul: umanist; Specializările: filologie, ştiinţe sociale; Forma de învăţământ:
cu frecvenţă zi şi seral; Frecvenţă redusă
1. Clasa a XII-a/ZI 1/7
Clasa a XIII/FR 1/33
2. Clasa a IX-a/ZI 1/2
Clasa a X-a/ZI 1/6
Clasa a XI-a/ZI 1/5
Clasa a IX-a/FR 1/9
Clasa a X-a/FR 1/7
Clasa a XI-a/FR 1/13
Clasa a XII-a/FR 1/17