Biroul Eficiență energetică iluminat public

Conducere

Pop Horațiu

șef birou
Date de contact

sesizări : 0264 503 709


0264 336 261; 0264 596 030 / 4433 iluminatpublic@primariaclujnapoca.ro Str. Moţilor nr. 3, cam. 12, 12A
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str.Moţilor nr.3, cam. 12A.

Este subordonat: directorului executiv şi directorului executiv adjunct ai Direcţiei Tehnice, Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public.

Monitorizarea consumului de energie în clădirile publice și formularea de strategii de reducere a acestuia.

Organizarea, verificarea şi recepţionarea activităţilor de iluminat public, ornamental decorativ, arhitectural.

Asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică.

1. Eficiență Energetică:

– crearea bazei de date privind consumurile energetice in clădirile publice si administrative;

– formularea de strategii de reducere a consumului de energie în clădirile publice și de promovarea a surselor de energie neconvenționale;

– monitorizarea consumului de energie în clădirile publice.

2. Iluminat public, ornamental decorativ, arhitectural:

– urmărirea funcţionării iluminatului public şi celui decorativ- ornamental, urmărirea lucrărilor de modernizare a iluminatului public, urmărirea extinderii reţelei de iluminat public, urmărirea realizării iluminatului festiv;

– elaborarea și implementarea de strategii de reducere a consumului de energie electrică la rețeaua de iluminat existentă;

– întreținerea sistemului de iluminat public, arhitectural și ornamental decorativ;

– elaborarea și implementarea de strategii de creștere a calității serviciului public de iluminat stradal.

3. Energie termică:

 -demarează și urmărește avtivitățiile și atribuțiile privind desfășurarea investițiilor de modernizare, reabilitare, retehnologizare și extindere sau înființare a sistemului de de alimentare centralizată cu energie termică.

– urmărește identificarea și stabilirea zonelor unitare de încălzire;

– urmărește elaborarea și actualizarea, după caz, în conformitate cu reglementările-cadru emise de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei şi supune spre aprobare autorităţii administraţiei publice locale următoarele:

– regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică;

-caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică şi pentru exploatarea Sistemului de Aprovizionare Centralizată cu Energie Termică;

– contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, după caz.

– urmăreşte realizarea obiectivelor cuprinse în programul propriu de modernizare şi dezvoltare a Sistemului de Aprovizionare Centralizată cu Energie Termică;

– urmăreşte îndeplinirea clauzelor contractuale, în cazul gestiunii delegate.

Aplicarea actelor normative pentru buna funcţionare a activităţilor menţionate mai sus, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii.

folosirea computerului şi a programelor specifice serviciului;

– cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

– colaborează cu toate compartimentele din cadrul Primăriei.

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK