Agenția pentru Protecția Mediului Cluj anunță publicul interesat că: Elaborare studiu de fezabilitate și Plan Urbanistic Zonal în condițiile Legii 350/2001 pentru obiectivul de investiții Culoar de Mobilitate Nord POD Oasului – Răsăritului – străzile Răsăritului – Câmpul Pâinii – Pod Ira, situat în Municipiul Cluj-Napoca, cartier Mărăști, zona străzilor Răsăritului-Câmpul Pâinii-Pod Ira, jud. Cluj, titular: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observațiile și comentariile publicului interesat prinvind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției anunțului.