MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, titular al proiectului „Lucrări de desființare construcții existente și lucrări existente și lucrări de construire pentru amenajarea și revitalizarea Parcului Primăverii și a zonei adiacente (str. Ion Meșter, str. Emil Cioran, str. Almașului) din municipiul Cluj-Napoca”, propus a fi realizat în municipiul Cluj-Napoca, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul ,,Lucrări de desființare construcții existente și lucrări existente și lucrări de construire pentru amenajarea și revitalizarea Parcului Primăverii și a zonei adiacente (str. Ion Meșter, str. Emil Cioran, str. Almașului) din municipiul Cluj-Napoca”, propus a fi realizat în municipiul Cluj-Napoca,zona parcul Primăverii și a străzilor adiacente, județul Cluj

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi, între orele 9:00-14:00, vineri intre orele 09:00 – 13:00 precum şi la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.