Municipiul Cluj-Napoca prin Serviciul Strategie si Dezvoltare locala, Management proiect, titular al proiectului „Elaborare studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectiv de investitii „Statie producere si alimentare hidrogen” ” , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj, in cadrul procedurii de evaluarea a impactului asupra mediului pentru proiectul „Elaborare studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectiv de investitii „Statie producere si alimentare hidrogen”, propus a fi amplasat in Cluj-Napoca, Str. Plevnei, nr. 12-14, judetul Cluj.Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobantilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel 0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmcj.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Cluj.