Conform Legii nr. 102 din 13 aprilie 2023, alineatul (23), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA anunţă public obținerea Autorizației de Construire nr. 19 din 18.01.2024 cu titlul: ‘MODERNIZARE STRADA SIMERIA”, judetul Cluj, Cluj-Napoca, Str Simeria F.N.