Documentele emise având în vedere prevederile H.G. nr.53/2011 pentru aprobarea Nomelor metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectivului de investiții de interes local Amenajare parc zona Observator, cartier Zorilor, din Municipiul Cluj-Napoca pot fi consultate în secțiunea Administratie/Informații publice/Hotărâri despăgubiri exproprieri sau aici.