Cerere tip

Anexa A

Anexa B

ANUNȚ

Subvenții pentru asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, pentru anul 2021

Primăria municipiului Cluj-Napoca anunță asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care înființează și administrează unități de asistență socială, din municipiul Cluj-Napoca, că data limită pentru depunerea documentației de solicitare a subvențiilor pentru anul 2021 este ultima zi lucrătoare din luna septembrie 2020, respectiv data de 30 septembrie(conform H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare).

Documentația de solicitare a subvenției (conform prevederilor H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare), trebuie să conţină următoarele documente:

1) Cererea de solicitare a subvenției, prevăzută în anexa nr.1 la H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, întocmită în trei exemplare (original);

2) Ultimul bilanţ contabil înregistrat la Administrația Finanțelor Publice, Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu nr. 19;

3) Balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentație (adică din luna august 2020);

4) Certificate de atestare fiscală:

a) Certificat eliberat de Primăria municipiului Cluj-Napoca, Direcția impozite și taxe locale, Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 1 (original);

b) Certificat eliberat de Administrația Finanțelor Publice Administrația Finanțelor Publice, Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu nr. 19 (original).

Documentaţia de solicitare a subvenţiei se depune în pachet închis (având înscrisă mențiunea „A nu se deschide înainte de 1 octombrie 2020”) la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, la primăriile de cartier sau la sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală, str. Venus, f.n.) până în ultima zi lucrătoare a lunii septembrie 2020, adică până în data de 30 septembrie 2019, ora 15.30.

Relații suplimentare și îndrumare metodologică se pot obține de la Direcția de Asistență Socială și Medicală, Serviciul Protecție Socială, mail: protectiesoicala@dasmclujnapoca.ro și telefon: 0372.799.745.