În atenția fermierilor

Vă aducem la cunoștință faptul că termenul limită de depunere a cererii unice de plată, pentru anul în curs, este 15 mai 2021.

În acest sens vă comunicăm că aveți posibilitatea să solicitați eliberarea adeverinței din registrul agricol și transmiterea acesteia către Centrul Local APIA Cluj-Napoca prin completarea și depunerea cererii tip la registratura primăriei sau online la adresa de email  registratura@primariaclujnapoca.ro.