Lista cu autovehiculele declarate ca fără stăpân în baza Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu completările și modificările ulterioare,ridicate de pe raza municipiului Cluj-Napoca, în vederea aducerii la cunoștință publică a caracteristicilor tehnice ale autovehiculelor și a locului unde se află, în vederea identificării proprietarului sau deținătorului legal.

Autovehiculul marca Ford Focus, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe str. Parâng intersecție cu str. Bucegi; autovehiculul marca Seat, de culoare gri, cu nr. de înmatriculare MB 62 ZIF aflat pe str. Nădășel nr.29.