Începând cu anul 2020, Primăria Cluj-Napoca prin D.A.S.M. – Direcția de Asistență Socială și Medicală acordă un ajutor financiar lunar pentru plata chiriei persoanelor singure / familiilor aflate în dificultate – tineri proveniţi din sistemul de protecţie cu vârsta de până la 35 de ani împliniți, persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau în risc de marginalizare socială, victimelor violenţei domestice. Cuantumul lunar poate ajunge la 1400 lei, în funcție de punctajul obținut pe baza criteriilor de eligibilitate.
Din iunie 2020 și până în prezent au fost înregistrate 292 cereri: 22 de la tineri care provin din sistemul public de protecție, 251 cereri din partea familiilor marginalizate sau supuse riscului marginalizării și 19 cereri din partea victimelor violenței în familie. Dintre acestea, 251 familii au beneficiat / beneficiază de acest sprijin pe o perioadă de 36 luni. În momentul de față avem în plată 114 familii sau persoane singure.
Primăria alături de DASM are în lucru extinderea acestui program – urmărim prelungirea perioadei de acordare a ajutorului la plata chiriei de la 36 luni la 60 luni, astfel încât să îi putem sprijini în continuare pe cei care au rămas în aceeași situație de vulnerabilitate. Mai multe informații vor fi publicate pe website-ul Primăriei în luna mai, alături de un proiect de HCL în acest sens.
Beneficiarii acestui program sunt:
– tinerii în vârstă de până la 35 de ani proveniți din structurile rezidențiale ale Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu domiciliul/ reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca, singuri sau cu familia legal constituită;
– persoanele singure/ familiile din evidenţele DASM care, în urma anchetei sociale, pot fi încadrate în categoria persoanelor marginalizate social sau în risc de marginalizare socială, cu domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Cluj-Napoca;
– victimele violenței domestice cu domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Cluj-Napoca.
Mai multe informații privind criteriile de eligibilitate și condițiile de acordare, pe site-ul DASM: http://dasmclujnapoca.ro/…/serviciul-protectie…/…
Totodată, Primăria Cluj-Napoca implementează anual politici publice și programe complementare – cu finanțare de la bugetul local, dar și prin proiecte cu finanțare europeană – care să crească șansele persoanelor aflate în dificultate să aibă o stabilitate și condiții de viață mai bune:
– Programul multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”;
– Programul social „Alimente”;
– Programele de gratuități la transportul urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice și pensionarii din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevi și studenți
– Programul de sprijin prin achiziționarea de ghiozdane și rechizite pentru copii de vârstă școlară proveniți din familii defavorizate;
– Programul de sprijin prin oferirea de pachete cu produse alimentare cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun pentru copii proveniți din familii defavorizate.
– Suport acordat copiilor aflați în risc de separare de familie prin proiectul „PROTECT(ie) – Prevenirea Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la timp elevilor, copiilor și tinerilor” aflați în risc de separare de familie – proiect cu finanțare europeană
– Sprijin acordat tinerilor care provin din sistemul de protecție specială prin implementarea proiectului „Suntem alături de TINE(ri)” („Prima cameră”) – proiect cu finanțare europeană.