Miercuri, 15 decembrie 2021, a fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor de „Revitalizare și activare Parcul Feroviarilor”.  Momentan, finanțarea va fi asigurată din bugetul local, urmând ca, după deschiderea liniilor de finanțare europeană, să fie accesată și finanțare din fonduri comunitare.
Spațiul propus spre modernizare cuprinde Parcul Feroviarilor, strada Parcul Feroviarilor și malurile râului Someș și presupune realizarea a patru obiective:
– Revitalizarea Parcului Feroviarilor – 53.457 mp: reconfigurarea aleilor, construirea de pavilioane, realizarea sistemelor de irigații, modernizarea iluminatului public, instalarea de mobilier urban modern;
– Amenajarea străzii Parcul Feroviarilor – 8.496 mp – de asemenea, pe str. Feroviarilor nr. 2 este în stadiu de pregătire avansată proiectul unei creșe
– Amenajarea malurilor râului Someș;
– Realizare pasarele pietonale peste râul Someș.
Durata lucrărilor este de 20 de luni de la momentul emiterii ordinului de începere. Valoarea proiectului este 36.974.045,91 lei fără TVA, executantul fiind asocierea NORD CONFOREST (Leader), ECO GARDEN CONSTRUCT SRL.
Detalii investiție:

Obiectiv 1. Parcul Feroviarilor

Propunerea de amenajare a Parcului Feroviarilor va oferi un nivel ridicat de bio-diversitate, totalitatea speciilor propuse fiind adaptate la condițiile pedo-climatice din arealul studiat, fiind astfel capabile să realizeze la parametri optimi funcția lor ecologică, de îmbunătățire a mediului ambiant, oferind totodată un cadru propice pentru fauna temporară (păsări si mamifere mici).

Lucrările de reamenajare se vor executa pe întreaga suprafață a parcului, a spațiilor verzi plantate și presupun suplimentarea vegetației existente cu noi plantări de arbori și arbuști, cu vegetație specifică zonelor umede, cu soiuri autohtone existente de-a lungul cursului Râului Someș Mic. De asemenea, vor fi executate lucrări arhitecturale de modernizare a spațiilor: alei pietonale, mobilier urban, iluminat public, dotări de agrement, recreere și sport precum și podețe pietonale.

Mobilier urban și dotări –  mobilierul urban existent se va înlocui cu mobilier nou pentru repaus și recreere:

 • rastele pentru biciclete la cele două intrări principale în parc

 • vitrine iluminate, realizate din structură metalică cu fereastră pentru expunere, în diversele zone de interes ale parcului

 • cișmele cu apă din oțel, zincate termic, echipate cu robinet din inox, amplasate în proximitatea celor două intrări principale din parc

 • echipamente specifice pentru locul de joacă, locul cu aparate fitness și locul de jocuri de masă

 • iluminat general și arhitectural

 • instalații curenți slabi

 • instalații ape pluviale

 • instalații de alimentare cu apă și irigații

Lacurile de retenție vor fi amenajate în interiorul parcului și vor avea funcțiunile de: agrement – observație, contemplare, relaxare; înmagazinare a surplusului de apă colectat de pe suprafețele studiate (Strada Parcului Feroviarilor și Parcul Feroviarilor), habitat multifuncțional ecologic.

Platforma de  odihnă se va realiza din placă de beton armat lăsat aparent sprijinită pe stâlpi de beton armat pe fundații de beton armat – zona situată între zona 1 si zona 2 ale lacurilor de retenție, capacitate 8 locuri pe bancă, 10 locuri în picioare, cu rol de odihnă, observație, contemplare. Accesul la această platformă se va face prin intermediul a două pachete de scări, realizate din lespezi de piatră dispuse în malurile line, excavate pentru realizarea lacurilor de retenție și care vor face conexiunea între platformă și sistemul de alei prevăzute în parc.

Obiectiv 2. Amenajare Strada Parcul Feroviarilor – 8.496 mp

înlocuirea integrală a pavajului existent (asfalt, borduri beton), a elementelor de mobilier urban existente și a sistemului de iluminat și semaforizare existent; se vor păstra zonele funcționale ale străzii, cu adaptări punctuale în vederea obținerii unui spațiu public de calitate pentru oraș.

– amenajarea benzilor de biciclete prin integrarea noilor trasee în rețeaua de transport cu bicicleta, existentă; se propun dotări aferente acestui mijloc de transport (standuri, stații alimentare biciclete și trotinete electrice), pentru a se facilita bicicliștilor o conexiune rapidă, sigură și comodă între toate sursele de interes și destinațiile relevante din jurul parcului.

amenajări geometrice ale străzilor pentru creșterea siguranței rutiere, inclusiv realizarea semnalizării rutiere și de direcționare către obiectivele turistice și de interes local, redimensionarea zonelor de parcare din lungul străzii, pentru asigurarea liniarității acestora și prioritizarea deplasării pietonale și cu bicicleta.

Obiectiv 3. Amenajarea malurilor Râului Someșul Mic

Malurile Râului Somesul Mic vor fi amenajate pe porțiunea din dreptul Parcului Feroviarilor: amenajări peisagere, crearea de noi alei pietonale, dotare cu mobilier urban nou, sistem de iluminat nou. Amenajarea va fi una naturală cu alei din lespezi de piatră, vegetație gazon și plantații cu arbori și arbuști, iluminat general și arhitectural cu sistem LED și mobilier urban pentru odihnă.

Obiective de investiție în cadrul amenajării malurilor Râului Someșul Mic:

 • Pavilion deschis intrare secundară – regim de înălțime parter și funcțiunea de copertină pentru intrările secundare în parc; la baza pavilionului, pe una din laturi se propune un loc pentru odihnă.
 • Amenajări exterioare: ale spațiului din jurul pavilionului – suprafețe pietonale și peisajere (sub placa de beton a pavilionului cu decupaj de forma circulară se vor planta arbori din specia mesteacăn jacquemonti).
 • Platformă odihnă 1 din pavaj tip suprafață nesigilată cu agregate compactate – zonă de interes pe malul stâng al Someșului Mic cu rol de odihnă, observație, contemplare, capacitate 8 locuri pe bancă (elemente prefabricate din beton armat lăsat aparent); accesul la această platformă se va face prin intermediul sistemului de alei prevăzute în parc.
 • Platformă odihnă 2 din pavaj tip suprafață nesigilată cu agregate compactate – zonă de interes pe malul stâng al Someșului Mic cu rol de odihnă, observație, contemplare, capacitate 24 locuri pe bancă (elemente prefabricate din beton armat lăsat aparent); accesul la această platformă se va face prin intermediul sistemului de alei prevăzute în parc.
 • Amfiteatru Someș 1 cu forma dreptunghiulară în plan cu două decupaje: un decupaj tip cerc și unul tip semicerc unde vor fi plantate diverse specii de arbuști ornamentali, cu zonă de gradene, capacitate maximă 32 locuri, care va fi destinat activităților de scurt repaos și socializare; accesul la gradene se va face prin intermediul a două pachete de trepte realizate din beton armat lăsat aparent de o parte și de alta a gradenelor.
 • Amfiteatru Someș 2, destinat activităților de scurt repaos și socializare, capacitate maximă 20 locuri, cu zonă de gradene dispuse intercalat cu zone de pământ natural cu gazon și zone cu pavaj nesigilat tip agregate compactate; gradenele amfiteatrului vor face medierea între cota Străzii Traian și cota amenajată de pe zidul de sprijin din lungul Someșului Mic.

Obiectiv  4. Realizare pasarele pietonale peste Râul Somesul Mic

Soluția de amenajare a parcului, care include și ambele maluri ale Râului Someșul Mic, prevăde două pasarele pietonale care vor fi poziționate în colțul sud-vestic, respectiv la jumătatea vestică a parcului, având corespondență cu strada Iuliu Coroianu, respectiv cu strada Spitalului.

Pasarelele vor asigura traficul pietonal și velo peste Râul Someșul Mic, contribuind la noi trasee de traversare a zonei pe direcția est-vest, din ansamblul locuințelor colective și individuale spre Piața Gării.
Suprafața pietonală a pasarelelor va fi realizată din beton armat impermeabilizat și amprentat lăsat aparent și pe margini vor fi amplasate balustrade din panouri 2280 x 1450 mm, realizate din țeava metalică zincată termic 60x20x2 mm și elemente orizontale din țeavă metalica zincată termic 60x20x2 mm.