Valoare contract de finanțare: 48.721.315,94 lei (TVA inclus), aproximativ 10 milioane euro

În data de 03.09.2020 a fost demarată licitația privind execuția lucrărilor, termenul de depunere al ofertelor fiind data de 5 octombrie 2020.

Obiectivul principal al proiectului este reamenajarea spațiului public al străzii Mihail Kogălniceanu și a străzilor adiacente: Universității, Em. de Martonne, axa nord-sud alcătuită din străzile János Bolyai – Hermann Oberth – Kovács Dezsö, Gaál Gábor și Baba Novac, inclusiv Piața Cipariu si strada Iuliu Maniu.

Pe strada Universității este propusă readucerea la locul inițial a statuii „Sfânta Maria Protectoare” (transmutată în 1957) si crearea unei piațete pe locul parcarii actuale, iar pe strada Mihail Kogalniceanu este propusă integrarea unei reprezentări de omagiu pe „covorul” destinat accesului în clădirea Universităţii dedicat rectorilor universității clujene de la origini până în prezent.

Descrierea detaliată a investiției:

STRADA UNIVERSITĂȚII

Tronsonul 1 – Strada Universității între strada Avram Iancu și strada Mihail Kogălniceanu

– zonă fără diferențierea tipurilor de trafic („shared space”);

– marcaje rutiere în relieful pavajului semnalând mecanic și vizual vehiculelor auto și velo benzile destinate;

– s-a prevăzut o alveolă pentru oprirea autobuzului şcolar pe latura estică a străzii;

– continuarea benzii pentru biciclete de pe strada Avram Iancu (banda va avea lățimea de 1.50m și va fi la același nivel cu suprafața carosabilă);

– înlocuirea suprafețelor de călcare cu pavaje din plăci din piatră naturală dispuse perpendicular pe rigola de colectare a apei pluviale;

– s-au propus locuri de șezut și rastele pentru parcarea bicicletelor; rastelele de pe latura vestică sunt dotate cu staţie de încărcare biciclete/trotinete electrice

– introducerea cablurilor aeriene în subteran;

– înlocuirea sistemelor de iluminat public; se propun sisteme de iluminat LED pe stâlp metalic cu înălţimea punctului luminos la 3,5 m înălţime, dispuse pe ambele laturi ale străzii;

– completarea aliniamentului de arbori cu exemplare din specia Gleditsia triacanthos.

Tronsonul 2 – Strada Universității între strada Mihail Kogălniceanu și Piața Unirii

– eliminarea parcării actuale care ocupă majoritatea spațiului stradal;

– zonă fără diferențierea tipurilor de trafic „shared space”;

– delimitarea trotuarului vestic şi a celui estic pe segmentul Piaţa Unirii – strada I.C. Brătianu printr-o bordură teşită;

– marcaje rutiere în relieful pavajului semnalând vehiculelor auto și velo benzile

destinate;

– readucerea la locul inițial a statuii „Sfânta Maria Protectoare” (transmutată în 1957);

– pavarea cu plăci din piatră naturală dintr-un front în altul al străzii, păstrând direcţia pavajului perpendiculară pe clădirea Universităţii;

– amplasarea de locuri pentru șezut din blocuri de calcar în piaţeta formată în jurul statuii;

– amplasarea locurilor pentru terase pe latura vestică a străzii;

– lucrări de înlocuire, relocare a rețelelor edilitare, afectate de coborârea cotelor de călcare;

– introducerea cablurilor aeriene în subteran;

– înlocuirea sistemelor de iluminat public; se propun coloane multifuncţionale dispuse pe ambele laturi ale piaţetei şi sisteme de iluminat pe stâlp metalic cu înălţimea punctului luminos la 3,5 m înălţime pe segmentul dinspre Piaţa Unirii. Prin coloanele multifuncţionale se va asigura şi iluminarea statuii „Sfânta Maria Protectoare”. Portalurile de acces din zona de piaţetă vor fi iluminate de corpuri de iluminat încastrate în pavaj.

– completarea aliniamentului de arbori cu exemplare din specia Gleditsia triacanthos şi plantarea a 6 arbori din specia Ginkgo biloba în jurul statuii „Sfânta Maria Protectoare”

2.STRADA MIHAIL KOGĂLNICEANU

Tronsonul 1 – Strada Kogălniceanu între strada Universității și strada Emmanuel de Martonne

-zonă propusă spre pietonalizare, închisă traversării auto, accesul pentru mașini realizându-se controlat, doar pentru riverani sau în situații de urgență;

– bicicliștii vor putea folosi acest tronson, la comun cu pietonii;

-se propune un spațiu stradal unitar prin eliminarea segregării funcționale trotuar/carosabil, realizată prin intermediul unei secțiuni tradiționale în ”V” accentuat central printr-o rigolă de piatră dispusă sinuos de-a lungul întregii străzi;

– pavarea cu plăci din piatră naturală fără diferențe de nivel;

– generarea unor locuri largi de recreere la umbră în faţa Universităţii; se propune amplasarea de locuri de șezut din blocuri mari de granit şi rastele pentru parcarea bicicletelor dotate cu o staţie de încărcare biciclete/trotinete electrice;

– relocarea stației de închiriere biciclete („self-service”) pe strada Emmanuel de Martonne;

– reconfigurarea zonei de postament al ansamblului statuar ”Școala Ardeleană” prin integrarea în amenajările de animare al largoului urban situat la baza turnului Colegiului Academic;

– integrarea unei reprezentări de omagiu pe „covorul” destinat accesului în clădirea Universităţii dedicat rectorilor universității clujene de la origini până în prezent;

– lucrări de înlocuire, relocare a rețelelor edilitare;

– introducerea cablurilor aeriene în subteran;

– înlocuirea sistemelor de iluminat public; se propun sisteme de iluminat pe stâlp metalic cu înălţimea punctului luminos la 3,5 m înălţime. Largoul urban situat la baza turnului Colegiului Academic va fi iluminată de trei coloane multifuncţionale. Tot prin aceste corpuri se va face şi iluminarea Ansamblului statuar Şcoala Ardeleană;

– plantarea de arbori pe latura nordică și înlocuirea celor lipsă sau afectați, specia Tilia cordata;

Tronsonul 2 – Strada Kogălniceanu între strada Emmanuel de Martonne și strada Hermann Oberth

– zonă propusă spre pietonalizare, închisă traversării auto, accesul pentru mașini realizându-se controlat, doar pentru riverani sau în situații de urgență;

– bicicliștii vor putea folosi acest tronson, la comun cu pietonii;

– se propune un spațiu stradal unitar prin eliminarea segregării funcționale trotuar/carosabil, realizată prin intermediul unei secțiuni tradiționale în ”V” accentuat central printr-o rigolă de piatră dispusă sinuos de-a lungul întregii străzi;

– pavarea se va realiza cu plăci din piatră naturală fără diferențe de nivel;

– relocarea stației de închiriere biciclete („self-service”) pe strada Kovács Dezső;

– lucrări de înlocuire, relocare a rețelelor edilitare;

– introducerea cablurilor aeriene în subteran;

– înlocuirea sistemelor de iluminat public; se propun sisteme de iluminat pe stâlp metalic cu înălţimea punctului luminos la 3,5 m înălţime;

– completarea aliniamentului de arbori și înlocuirea celor afectați cu arbori, specia Tilia cordata;

Tronsonul 3 – Strada Kogălniceanu între strada Hermann Oberth și strada Gaál Gábor

– zonă propusă spre pietonalizare, închisă traversării auto, accesul pentru mașini realizându-se controlat, doar pentru riverani sau în situații de urgență;

– bicicliștii vor putea folosi acest tronson, la comun cu pietonii;

– amenajarea acestui tronson ca și o grădină urbană, cu trotuare marginale în continuarea celor de pe segmentele stradale vecine și eliminarea pavajului, respectiv a pateurilor centrale de gazon degradate în timp; spațiul va beneficia de suprafețe de călcare adecvate zonelor de circulație în grădini: multistrat de pietriș compactat și stabilizat în sistem permeabil preluând în axul străzii rigola deschisă, sinuoasă;

– se va reloca bustul lui Emil Racoviță, sculptură de dimensiuni destinate unui spațiu arhitectural de interior;

– se va cerceta arheologic și se va pune în valoare fosta fântână din fața Colegiului;

– se propune amplasarea în piațeta din fața Bisericii Reformate a unei fântâni realizate dintr-un bloc de granit din care să curgă permanent apă potabilă;

– s-au propus locuri de șezut din blocuri mari de granit și rastele pentru parcarea bicicletelor în fața școlilor;

– introducerea cablurilor aeriene în subteran;

– înlocuirea sistemelor de iluminat public; se propun sisteme de iluminat pe stâlp metalic cu înălţimea punctului luminos la 3,5 m înălţime, dispuse într-un singur şir. Piaţeta din faţa Bisericii Reformate va fi iluminată de două coloane multifuncţionale;

– plantarea de arbori, specia Tilia cordata,

Tronsonul 4 – Strada Kogălniceanu între strada Gaál Gábor și strada Baba Novac

– zonă fără diferențierea tipurilor de trafic („shared space”);

– se propune un spațiu stradal unitar prin eliminarea segregării funcționale trotuar/carosabil, realizată prin intermediul unei secțiuni tradiționale în ”V” accentuat central printr-o rigolă de piatră dispusă sinuos de-a lungul întregii străzi;

– pavarea cu plăci din piatră naturală, fără diferențe de nivel;

– lucrări de înlocuire, relocare a rețelelor edilitare;

– introducerea cablurilor aeriene în subteran;

– înlocuirea sistemelor de iluminat public; se propun sisteme de iluminat pe stâlp metalic cu înălţimea punctului luminos la 3,5 m înălţime.

– plantarea de arbori, specia Tilia cordata, în zona de capăt a străzii;

3. STRADA EMMANUEL DE MARTONNE

-zonă propusă spre pietonalizare, închisă traversării auto, accesul pentru mașini realizându-se controlat, doar pentru riverani sau în situații de urgență;

– bicicliștii vor putea folosi acest tronson, la comun cu pietonii;

– desființarea trecerii de pietoni de la intersecția cu strada I.C.Brătianu în contextul pietonalizării străzii; această măsură presupune lucrări în imobilul cu numărul cadastral 268125 (strada I.C.Brătianu) în limita marcată pe planuri ca limită de intervenție;

– se va elimina panoul de afișaj existent la colțul sud-vestic al străzii;

– se propune un spațiu stradal unitar prin eliminarea segregării funcționale trotuar/carosabil, realizată prin intermediul unei secțiuni tradiționale în ”V” accentuată central printr-o rigolă de piatră dispusă de-a lungul întregii străzi;

– se propune eliminarea parcărilor stradale și rebalansarea spațiului stradal prin plantarea unui șir de arbori în aliniament pe latura vestică, specia Tilia cordata;

– lucrări de înlocuire, relocare a rețelelor edilitare, și a componentelor supraterane degradate în spațiul stradal; se va îngropa conducta de gaz supraterană de la Colegiul Academic;

– introducerea cablurilor aeriene în subteran;

– relocarea stației de închiriere biciclete („self-service”) din fața Universității Babeș-Bolyai pe latura vestică a străzii, după încheierea perioadei de implementare a proiectului Rețea de stații self-service de închiriere biciclete;

– amplasarea unei bănci din blocuri mari de granit vizavi de curtea Colegiului Academic;

– înlocuirea sistemelor de iluminat public; se propun sisteme de iluminat pe stâlp metalic cu înălţimea punctului luminos la 3,5 m înălţime.

4.STRADA BOLYAI JÁNOS

Tronsonul 1 – Strada Bolyai János între Bulevardul Eroilor și strada Iuliu Maniu

– păstrarea regimului de stradă pietonală;

– bicicliștii vor putea folosi acest tronson, la comun cu pietonii;

– pavarea cu plăci din piatră naturală fără diferențe de nivel;

– colectarea apelor pluviale se va realiza printr-o rigolă tip fantă;

– lucrări de înlocuire, relocare a rețelelor edilitare;

– introducerea cablurilor aeriene în subteran;

– înlocuirea sistemelor de iluminat public; se propun corpuri de iluminat pe consolă unde secţiunea străzii este mică şi sisteme de iluminat pe stâlp metalic cu înălţimea punctului luminos la 3,5 m înălţime, în rest;

– în zona de rezalit a palatului Status-ului se propune plantarea unui arbore, specia Tilia cordata;

– mobilierul urban va fi amplasat în zona centrală a străzii lăsând zona din faţa spaţiilor comerciale liberă.

Tronsonul 2 – Strada Bolyai János între strada Iuliu Maniu și Bulevardul 21 Decembrie 1989

– zonă propusă spre pietonalizare, închisă traversării auto, accesul pentru mașini realizându-se controlat, doar pentru riverani sau în situații de urgență dinspre strada Iuliu Maniu;

– pavarea cu plăci din piatră naturală fără diferențe de nivel;

– colectarea apelor pluviale se va realiza printr-o rigolă tip fantă;

– lucrări de înlocuire, relocare a rețelelor edilitare;

– introducerea cablurilor aeriene în subteran;

– înlocuirea sistemelor de iluminat public; se propun corpuri de iluminat pe consolă unde secţiunea străzii este mică şi sisteme de iluminat pe stâlp metalic cu înălţimea punctului luminos la 3,5 m înălţime, în rest;

– pe latura vestică a străzii se propune plantarea a cinci arbori în aliniament, specia Tilia cordata şi amplasarea locurilor de stat adiacent acestora.

– latura estică va rămâne liberă pentru circulaţia pietonilor şi accesului auto pentru rezidenţi.

5.STRADA HERMANN OBERTH

Tronsonul 1 – Strada Hermann Oberth între strada Kogălniceanu și strada I.C.Brătianu

– zonă propusă spre pietonalizare, închisă traversării auto, accesul pentru mașini realizându-se controlat, doar pentru riverani sau în situații de urgență;

– bicicliștii vor putea folosi acest tronson, la comun cu pietonii;

– eliminarea parcărilor ce ocupă un segment considerabil din spațiul stradal, cedând loc unei suprafețe permeabile nepavate, cu arbori și bănci de șezut destinate repaosului;

– pavarea la nivelment contextual cu plăci din piatră naturală fără diferențe de nivel,

– colectarea apelor pluviale se va realiza într-o rigolă centrală deschisă din plăci de granit şi guri de scurgere din corten;

– lucrări de înlocuire, relocare a rețelelor edilitare;

– introducerea cablurilor aeriene în subteran;

– înlocuirea sistemelor de iluminat public; se propun corpuri de iluminat pe consolă unde secţiunea străzii este mică şi sisteme de iluminat pe stâlp metalic cu înălţimea punctului luminos la 3,5 m înălţime, în rest;

Tronsonul 2 – Strada Hermann Oberth între strada I.C.Brătianu și Bulevardul Eroilor

– zonă fără diferențierea tipurilor de trafic („shared space”);

– eliminarea locurilor de parcare existente;

– pavarea cu plăci din piatră naturală fără diferențe de nivel;

– colectarea apelor pluviale se va realiza într-o rigolă centrală deschisă din plăci de granit şi guri de scurgere din corten;

– lucrări de înlocuire, relocare a rețelelor edilitare;

– introducerea cablurilor aeriene în subteran;

– înlocuirea sistemelor de iluminat public; se propun sisteme de iluminat pe stâlp metalic cu înălţimea punctului luminos la 3,5 m înălţime.

6.STRADA KOVÁCS DEZSŐ

– zonă propusă spre pietonalizare, închisă traversării auto, accesul pentru mașini realizându-se controlat, doar pentru riverani sau în situații de urgență;

– bicicliștii vor putea folosi acest tronson, la comun cu pietonii;

– se propune o amenajare în trepte pe latura estică a străzii şi o rampă pe latura vestică ce permite accesul auto pentru riverani; delimitarea şi racordul dintre cele două zone se face printr-o banchetă din beton aparent în vecinătatea căreia sunt plantaţi trei arbori, specia Tilia cordata;

– relocarea stației de închiriere biciclete („self-service”) din fața Bibliotecii Academiei;

– pavarea cu plăci din piatră naturală fără diferențe de nivel;

– colectarea apelor pluviale se face prin guri de scurgere din corten;

– introducerea cablurilor aeriene în subteran;

– lucrări de înlocuire, relocare a rețelelor edilitare; se vor îngropa toate conductele supraterane din gangul Bibliotecii Academiei Române;

– înlocuirea sistemelor de iluminat public; se propun corpuri de iluminat pe consolă în gangul Bibliotecii Academiei Române şi sisteme de iluminat pe stâlp metalic cu înălţimea punctului luminos la 3,5 m înălţime, în rest;

7.STRADA GAÁL GÁBOR

– zonă fără diferențierea tipurilor de trafic („shared space”);

– continuarea trotuarului sudic de pe strada I.C.Brătianu în vederea descurajării traficului auto; această măsură presupune lucrări în imobilul cu numărul cadastral 268125 (strada I.C.Brătianu) în limita marcată pe planuri ca limită de intervenție;

– locuri de parcare pe latura vestică a străzii;

– pavarea cu plăci din piatră naturală fără diferențe de nivel;

– colectarea apelor pluviale se va realiza într-o rigolă centrală deschisă din plăci de granit şi guri de scurgere din corten;

– introducerea cablurilor aeriene în subteran;

– lucrări de înlocuire, relocare a rețelelor edilitare;

– înlocuirea sistemelor de iluminat public;

– se vor planta arbori, specia Tilia cordata, intercalaţi cu locurile de parcare

8.STRADA BABA NOVAC

Tronsonul între strada Mihail Kogălniceanu și strada Avram Iancu

– zonă fără diferențierea tipurilor de trafic („shared space”);

– continuarea trotuarului nordic de pe strada Avram Iancu în vederea descurajării traficului auto; această măsură presupune lucrări în imobilul cu numărul cadastral 280849 (strada Avram Iancu) în limita marcată pe planuri ca limită de intervenție;

– eliminarea locurilor de parcare existente;

– pavarea cu plăci din piatră naturală fără diferențe de nivel;

– colectarea apelor pluviale se va face printr-o rigolă din beton cu grătar din fontă, ce delimitează zona de trotuar de cea destinată traficului auto;

– lucrări de înlocuire, relocare a rețelelor edilitare;

– înlocuirea sistemelor de iluminat public; se propun proiectoare cu lampă cu descărcare în vapori de sodiu pentru iluminarea zidului de fortificaţie şi sisteme de iluminat pe stâlp metalic cu înălţimea punctului luminos la 3,5 m înălţime, pe latura vestică a străzii;

– se va elimina aliniamentul de tuia de pe latura estică și se vor planta plante perene pe o suprafaţă de 273 mp. Speciile se vor planta combinat, efectul urmărit fiind amestecul dintre dimensiunea, forma şi culoarea florilor sau frunzelor.

Tronsonul între strada Mihail Kogălniceanu și strada I.C. Brătianu

– continuarea trotuarului sudic de pe strada I.C.Brătianu în vederea descurajării traficului auto; această măsură presupune lucrări în imobilul cu numărul cadastral 268125 (strada I.C.Brătianu) în limita marcată pe planuri ca limită de intervenție;

– amenajarea locurilor de parcare pe latura estică a străzii, și dotarea acestora cu două stații de încărcare a autovehiculelor electrice;

– pavarea cu plăci din piatră naturală fără diferențe de nivel;

– colectarea apelor pluviale se va face printr-o rigolă liniară cu corp din beton și grătar din fontă, ce delimitează zona de trotuar de cea destinată traficului auto;

– s-au propus rastele pentru parcarea bicicletelor;

– lucrări de înlocuire, relocare a rețelelor edilitare;

– înlocuirea sistemelor de iluminat public; se propun sisteme de iluminat pe stâlp metalic cu înălţimea punctului luminos la 3,5 m înălţime, amplasate pe latura vestică a străzii

– se vor planta arbori, specia Tilia cordata, intercalaţi cu locurile de parcare.

9.TROTUAR PIAȚA ȘTEFAN CEL MARE

Baba Novac nr. 35

– reorganizarea arealului prin demolarea construcțiilor deteriorate destinate șezutului și integrarea platformei dalate în zona verde aferentă zidului medieval;

– realizarea unei legături directe între Piaţa Ştefan cel Mare şi strada Baba Novac pe la capătul zidului de fortificaţie;

– zonă urbană de grădină destinată repaosului și evenimentelor stradale temporare;

– zona de repaos va beneficia de suprafețe de călcare adecvate zonelor de circulație în grădini: multistrat de pietriș compactat și stabilizat în sistem permeabil;

– pavarea trotuarelor se va realiza cu plăci din piatră naturală;

– s-au propus locuri de șezut și rastele pentru parcarea bicicletelor;

– înlocuirea sistemelor de iluminat public; se propun proiectoare cu lampă cu descărcare în vapori de sodiu pentru iluminarea zidului de fortificaţie şi sisteme de iluminat pe stâlp metalic cu înălţimea punctului luminos la 3,5 m înălţime, în rest;

– plantarea unor noi arbori din speciile Tilia cordata şi Magnolia kobus;

– lucrările de reamenajare vizează întregul trotuar, nu doar suprafața din limita cadastrală; se va interveni în imobilele cu numerele cadastrale 327776 (Calea Turzii), 335423 (Piața Ștefan cel Mare).

– lucrări pentru realizarea trecerii de la capătul zidului de fortificație; se va interveni în imobilul cu numărul

10.STRADA IULIU MANIU

Tronsonul între Piața Unirii și strada Bolyai János

– zonă fără diferențierea tipurilor de trafic („shared space”);

– pavarea cu plăci din piatră naturală fără diferențe de nivel;

– lucrări de înlocuire, relocare a rețelelor edilitare;

– introducerea cablurilor aeriene în subteran;

– punerea în valoare a clădirilor prin iluminat arhitectural; pentru aceasta se vor folosi proiectoare montate pe fațadele clădirilor.

Tronsonul între strada Bolyai János și strada Baba Novac

– zonă fără diferențierea tipurilor de trafic („shared space”) proiectată să încurajeze pietonii, bicicliștii și șoferii să folosească împreună un singur spațiu, care nu este segregat funcțional în carosabil și trotuar, așa cum se întâmplă în mod traditional;

– pavarea cu plăci din piatră naturală fără diferențe de nivel;

– s-au propus locuri de șezut și zone pentru amplasarea teraselor;

– s-au propus rastele pentru parcarea bicicletelor;

– lucrări de înlocuire, relocare a rețelelor edilitare;

– introducerea cablurilor aeriene în subteran;

– înlocuirea sistemelor de iluminat public; se vor utiliza 28 de corpuri de iluminat pe stâlp cu înălţimea punctului luminos situată la 3,5 m înălţime;

– plantarea unui număr de 21 de arbori, specia Gleditsia triacanthos.