În săptămâna 26-30.09.2016, una din priorităţile Direcţiei Generale Poliţia Locală, Serviciul Control Protecţia Mediului a fost aceea de depistare a persoanelor care depozitează ilegal deşeuri menajere sau rezultate din construcţii, afectând mediul înconjurător şi creând disconfort cetăţenilor.
Cu ocazia acţiunilor întreprinse au fost identificate un număr de 12 rampe clandestine de deşeuri, fiind depistate şi sancţionate un număr de 14 persoane, responsabile pentru aceste fapte contravenţionale, cu amenzi în valoare de 9400 lei.
Au fost dispuse măsuri de salubrizare a zonelor, iar activităţile Poliţiei Locale pe această linie vor continua şi în perioada următoare.
Recomandăm cu această ocazie persoanelor fizice sau juridice să încheie contracte de ridicare a acestor deşeuri cu firmele abilitate pentru această activitate de pe raza municipiului Cluj-Napoca.