În data de 19.04.2018, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Inspecţie comercială au desfăşurat o acțiune de verificare a respectării normelor legale în Piața agroalimentară din cartierul Mărăști, în piața din incinta Complexului Multiplex “Leul” și pe domeniul public din imediata vecinătate a acestor piețe.
Au fost verificaţi 23 de producători agricoli și 15 societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale.

Nereguli constatate:

  • lipsa buletinelor de verificare metrologică pentru cântare;
  • neetichetarea corespunzătoare a produselor comercializate;
  • lipsa documentelor de proveniență.

Sancţiuni:
Pentru neregulile constatate au fost încheiate 16 procese-verbale de constatare a contravenţiilor, în valoare de 9.500 lei, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 150/2009 și ale Legii nr. 12/1990 republicată, dispunându-se retragerea de la vânzare a produselor neconforme cu normele legale.