Luni, 10 februarie 2020, la sediul Instituției Prefectului,  a avut loc o întâlnire de lucru cu toți cei implicați în avizarea proiectului Centurii Metropolitane a Clujului.

În acest moment sunt emise 14 din cele 32 de avize necesare proiectului de centură.

„Scopul acestei întâlniri a fost acela de a urgenta, în limitele legii, obținerea avizelor necesare în vederea utilizării banilor europeni pentru realizarea centurii (150 milioane de euro, termen: 31 decembrie 2023).
Mulțumesc dlui Prefect Mircea Abrudean pentru implicarea și susținerea acestui proiect și aprecieri profesionale pentru șefii serviciilor deconcentrate care emit avize pentru acest proiect”, a declarat primarul Emil Boc.


În exercițiul financiar 2014-2020, Primăria Cluj-Napoca a pregătit proiecte pentru finanțare din fonduri europene în valoare totală de peste 420 milioane euro – aici fiind inclusă și centura metropolitană.

Mai multe informații:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a zonelor urbane situate în Zona Metropolitană Cluj prin dezvoltarea unui drum nou de mare capacitate – centura metropolitană – și modernizarea drumurilor de legătură, iar scopul proiectului este îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, respectiv a mobilității populației, bunurilor și serviciilor din județul Cluj.

Prin asumarea de către Primărie a cheltuielilor necesare realizării studiilor şi documentaţiilor necesare (SF, PUZ și DTAC), proiectul centurii metropolitane a fost deblocat. Primăria Cluj-Napoca a dat Ordinul de începere pentru întocmire SF, PUZ și DTAC pentru proiectul „Drum Transregio Feleac TR35” în octombrie 2018, iar în 2019 s-a predat documentația „Studiul alternativ de traseu”, care a cuprins un număr de 8 variante de traseu studiate.

Varianta finală de traseu a centurii metropolitane poate fi consultată pe site-ul Primăriei ClujNapoca, la secțiunea Administrație/Anunțuri, accesând linkul:

În perioada următoare vor fi definitivate studiul de fezabilitate, Planul Urbanistic Zonal și DTAC, urmând ca întreaga documentație să fie predată CNAIR în vederea organizării achiziției publice pentru lucrările de proiectare și execuție. Centura metropolitană are o lungime de 38 de kilometri.