Prin Centrul Social de Urgenţă și Centrul de Găzduire Temporară, Primăria municipiului Cluj-Napoca oferă persoanelor fără adăpost sprijin pentru a evita situațiile de risc și de excluziune socială și creează condițiile reinserției socio-profesionale și redobândirii capacității de asigurare a unui trai independent. În cele două centre oferim  servicii de cazare pe termen lung sau în regim de urgență, de, igienizare, hrană, asistență medicală primară, consiliere socială și psihologică și alte servicii sociale, potrivit nevoilor acestora.

Cei care au cunoștinșțe de persoane fără adăpost, sunt rugați să sune la 0264/984 (telefonul primarului) sau 0264/955 (Poliția locală) în vederea acordării sprijinului necesar.