Ordinul de începere a lucrărilor de proiectare pentru podul care leagă strada Oașului de strada Răsăritului peste Someșul Mic  a fost dat în 22.02.2021 și se avansează pentru execuție conform procedurilor legale.
Suprafața terenului pe care se construiește noul pod este de 2.000 mp. Lungimea podului construit pe structură metalică va fi de 57,90 m. Secțiunea transversală a podului va avea 26 m, împărțită astfel:
– partea carosabilă (4 benzi de circulație)
– 2 piste de bicicletePrim[ria
– 2 trotuare.
Rețelele edilitare de pe pasarela existentă vor fi relocate pe noua construcție. De asemenea, un sistem de iluminat public arhitectural va fi instalat pe pod.
Situația la zi a proiectului:
– a fost găsită soluția de relocare a rețelelor edilitare de pe pasarela pietonală existentă pe noul pod;
– s-a stabilit soluția de amenajare a intersecției dintre noul pod cu străzile Traian, Oașului și Decebal, urmând a fi obținut avizul Poliției Rutiere;
– au fost depuse documentele necesare pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism pentru faza de obținere a autorizației de construire.
Durata de realizare a obiectivului de investiții este de 24 luni: 3 luni pentru proiectare și 21 luni pentru execuția lucrărilor. Valoarea contractului este de 22.691.557,36 lei fără TVA.
Proiectul este realizat de către Asocierea Freyrom SA-Procons Group SRL-Costin și Vlad Birou de proiectare SRL-Integrated Road Solutions SRL.