Începând de miercuri, 3 aprilie 2019, podul Porțelanului se va închide circulației, în vederea continuării lucrărilor demarate și pentru siguranța traficului din zonă.

Traficul pietonal va fi deviat pe puntea amenajată peste estacada existentă.
În ceea ce privește traficul rutier, acesta va fi deviat pe următoarele trasee:
– pe partea nordică: – Piața 1 Mai – strada Câmpul Pâinii – strada Bulgarilor – strada Fabricii – B-dul Muncii (pentru trafic greu) și traseul strada Paris – strada București și strada Paris – strada Răsăritului (pentru traficul ușor);
– pe partea sudică a podului – se va putea circula pe traseele strada Nădășel – strada Oașului sau strada Alexandru Sahia – cartierul Iris.

Proiectul de modernizare a Podului Portelanului presupune construirea unui pod nou în amonte față de cel existent, la o distanță de 2 metri față de acesta, care va avea două benzi de circulație și două trotuare. Lungimea noului pod va fi de 62 metri si va avea 3 deschideri. Secțiunea transversală a podului va fi de 10,8m (7,8m lățime carosabilă, 2×1,2m lățime trotuare de acces și intervenție; 2 lise de parapete 2×0,3m). De asemenea, podul existent va fi reabilitat și consolidat, urmând să fie redat circulației pietonale și bicicliștilor. Lucrările presupun înlocuirea suprastructurii de rezistență, secțiunea transversală a acestuia va fi de 6,9m (circulație pietonală-2,5m; spațiu bicicliști 3,44m; lisă trotuar amonte 0,48m, lisă trotuar aval 0,48m).
Lucrările presupun și modernizarea iluminatul public, prin montarea unor stâlpi noi care vor fi echipați cu corpuri de iluminat LED.
Lucrările sunt executate de SC DIFERIT SRL , valoarea contractului fiind de 5.786.774,72 lei fără TVA. Termenul efectiv de execuție a lucrărilor este de 12 luni.