Cu un accent deosebit pe „provocările societății” și prioritățile „leadershipului industrial”, proiectul REFLOW a fost inclus în raportul de monitorizare „Integrarea științelor sociale și umaniste în Orizont 2020” ca exemplu de bune practici.

 

Monitorizarea dezvoltării problemelor transversale este un angajament al Uniunii Europene. Pregătită pentru Comisia Europeană, metodologia cuprinzătoare a raportului evaluează integrarea științelor sociale și umaniste (SSH) ca o caracteristică importantă a programului Orizont 2020. Sunt examinate diferite dimensiuni, cum ar fi bugetul destinat partenerilor SSH (global și în fiecare parte a programului), aspecte calitative, performanța disciplinelor și sectoarelor implicate, precum și ce țări sunt reprezentate ca participanți și coordonatori.

 

Datorită abordării sale inovatoare a utilizării resurselor urbane și având în vedere impactul social, de mediu și economic, proiectul REFLOW a fost inclus în raportul de monitorizare, concentrându-se în același timp pe co-proiectarea fluxurilor circulare de resurse în orașe. 

„Multe provocări ale societății care trebuie abordate prin cercetare și inovare sunt prea complexe pentru a fi depășite de o singură disciplină științifică (sau chiar de câteva). Un exemplu concret este pandemia COVID-19, ale cărei efecte includ răsturnări socio-economice și schimbări culturale și comportamentale semnificative. Soluțiile tehnice sunt adesea condiții prealabile pentru noile rezultate ale politicii, dar în sine insuficiente pentru a avea un impact semnificativ. Impacturile societale durabile pe care le caută factorii de decizie politică sunt dependente de cunoștințele din științele sociale și umaniste”, subliniază directorul general pentru cercetare și inovare (DG R&I), Jean-Eric Paquet, în secțiunea din prefață a raportului. 

 

Raportul aflat la a cincea ediție arată, în special, că s-au înregistrat progrese cantitative substanțiale în multe domenii de la începutul programului. Datele prezentate indică reușita de punere în practică a politicii de integrare a SSH.

 

Anul acesta, sfera acestui raport de monitorizare a fost extinsă treptat pentru a acoperi Știința actuală cu și pentru societate (SwafS) ca parte a programului, pe lângă constatările privind cercetarea fundamentală prin Consiliul European de Cercetare (ERC), Future Emerging Technologies ( FETs), acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA) și Infrastructurile de cercetare (IR).

 

Generând un impact pozitiv asupra mediului, cei 27 de parteneri din 10 țări europene implicate în proiect combină diferite competențe și abordări, inclusiv universități, organizații de bază, municipalități, instituții de cercetare, designeri și dezvoltatori. Rezultatele REFLOW vor oferi orientări și instrumente altor orașe pentru a sprijini circularitatea și regenerarea resurselor constând în regenerarea urbană, apariția oportunităților economice și soluții creative la probleme complexe.

Despre proiectul REFLOW

 

REFLOW este un proiect de cercetare UE Orizont 2020 derulat în perioada 2019-2022, care urmărește să permită tranziția orașelor europene către practici circulare și regenerative. Proiectul va furniza cele mai bune practici care aliniază nevoile pieței și ale guvernului, pentru a crea condiții favorabile pentru ca sectorul public și cel privat să adopte practici de economie circulară. Proiectul REFLOW reunește șase orașe pilot: Amsterdam, Berlin, Cluj-Napoca, Milano, Paris și Vejle și evaluează impactul social, de mediu și economic al acestora, permițând implicarea activă a cetățenilor și schimbarea sistemică pentru a se gândi la actualitatea abordarea fluxurilor de materiale din orașe.

 

Pentru întrebări media vă rugăm să contactați:

info@reflowproject.eu 

www.reflowproject.eu 

facebook: @REFLOWproject 

twitter: @REFLOW_project 

linkedin: reflow_eu_project