ETAPA AUTORECENZĂRII S-A PRELUNGIT PÂNĂ ÎN 27 MAI!
Datorită interesului foarte mare acordat autorecenzării, cei care nu au apucat până acum să completeze chestionarul online mai au la dispoziție 2 săptămâni.
Ca și până acum, autorecenzarea se poate face acasă sau într-unul dintre punctele de autorecenzare asistată.
Etapa dedicată interviurilor față în față a fost reprogramată pentru perioada 31 mai – 17 iulie.

Formularul pentru autorecenzare poate fi accesat aici: www.recensamantromania.ro

Centrele pentru autorecenzarea asistată:

  1. BT Arena- aleea Stadionului fn;

  2. Clubul Pensionarilor Grigorescu- str. G-ral Eremia Grigorescu nr.132;

  3. Clubul Pensionarilor din incinta cinematografului Dacia- str. Bucegi nr.11/A;

  4. Clubul Pensionarilor Zorilor- str. L. Pasteur nr.77;

  5. Baza Sportivă Gheorgheni- str Alexandru Vaida Voevod fn;

  6. Clubul Pensionarilor din incinta cinematografului Măraști- str. A.Vlaicu nr.3

  7. Clubul Pensionarilor Someșeni- str. Traian Vuia nr 41;

  8. Primăria de cartier Iris-în spațiul unde a funcționat filiala Băncii Transilvania- Piața Liebcknecht nr 7-8

  9. Complexul comercial Iulius Mall- pe holul din proximitatea caselor rapide – magazinul Auchan;

  10. Complexul Comercial Iris-pe holul din proximitatea magazinului Auchan. 

Cele 10 centre vor funcționa în perioada 14.03.2022-15.05.2022, după următorul program:

luni-duminică 09.00-20.00.

Pentru a veni in sprijinul cetățenilor, pe întreaga durată a recensământului-14.03.2022-17.07.2022- va funcționa un call center, care va fi direct conectat cu cele 8 centre de recenzare asistată și cu coordonatorii recensământului pe plan local.

Număr de telefon call-center: 0371-789142 (program de funcționare: luni-vineri 09.00-19.00; sâmbătă-duminică:11.00-15.00).

Pentru prima etapă a Recensământului populației și locuințelor, autorecenzarea, procedura este următoarea: membrii gospodăriei desemnează o persoană care completează formularul de preînregistrare accesând www.recensamantromania.ro, platforma „ Auto-recenzare”.

Această persoană completează CNP-urile tuturor membrilor gospodăriei, adresa/adresele de e-mail și celelelalte informații solicitate.

Pe adresa de e-mail indicată în formularul de preînregistrare se transmite link-ul pentru completarea chestionarului individual de recensămant- modelul acestor chestionare poate fi consultat in H.G. nr.143/2022.


Primaria municipiului Cluj-Napoca anunță faptul că recrutează un numar de 312 recenzori pentru efectuarea recensământului în municipiul Cluj-Napoca și 17 recenzori șefi pentru coordonare.

Persoanele interesate vor completa cererea, care poate fi descărcată AICI,  o vor scana, semna olograf/ digital și transmite, online, la adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Generale:

• Vârsta minimă de 18 ani împliniţi la data selecţiei – condiţie eliminatorie;

• Minim studii medii absolvite (diploma absolvent liceu) – condiţie eliminatorie;

• Să nu aibă cazier judiciar – condiţie eliminatorie;

• Să deţină cunoştinţe de utilizare a unei tablete;

• Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte interpersonale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;

• Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

• Rezistentă la stres și lucru sub presiune.

Specifice:

• Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârșitul zilei);

• Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă și/sau duminica).

Personalul selectat va încheia cu autoritatea locală un contract de prestări servicii pe perioada 16.05-17.07.2022- modelul contractului e prevazut în Anexa nr. 2 a H.G. nr. 145/2022 privind modificarea şi completarea HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuarii recensamântului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021.

Detalii suplimentare pot fi aflate accesand linkul: https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2022/02/Norme-privind-recrutare-personal-de-recensamant.pdf

Materiale promovare Recensământ: