Proiectul ordinii de zi al convocării, de îndată, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în ședința extraordinară din data de 16.03.2020:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 676/2019 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de plată al parcărilor cu abonament prevăzut la art. 5 din Anexa la Hotărârea nr. 25/2010 (aprobarea Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca) modificată și completată prin Hotărârea nr. 316/2015 și nr. 265/2016, până la data de 30 iunie pentru anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de plată a taxei de reconcesionare, pentru locurile de înhumare a căror concesiune a expirat în anul 2019, în conformitate cu art. 46 din Hotărârea nr. 61/2013, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 300/2014, până la data de 30 iunie 2020 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.