Se convoacă, de îndată, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în şedinţă extraordinară, în ziua de marți, 29.08.2023, ora 14, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din Dispoziția nr. 3058/28.08.2023. Ședința se va desfășura prin platforma on-line de videoconferință Cisco webex.

Proiectul ordinii de zi al convocării, de îndată, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în ședința extraordinară din data de 29.08.2023:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Restaurare, revitalizare și valorificare durabilă a monumentului istoric în vederea realizării unui centru cultural, identificat prin codul CJ-II-m-B-07268-pavilion B, situat în B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106 din municipiul Cluj-Napoca” . Proiect din inițiativa primarului.

  2. Proiect de hotărâre privind revizuirea numărului de burse aferente lunii august 2023. Proiect din inițiativa primarului.