Se convoacă, de îndată, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în şedinţă extraordinară, în ziua de vineri, 17.03.2023, ora 11, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din Dispoziția nr. 1140/14 martie 2023.  Ședința se va desfășura prin platforma on-line de videoconferință Cisco webex.

Proiectul ordinii de zi al convocării, de îndată, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în ședința extraordinară din data de 17.03.2023:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2023. Proiect din inițiativa primarului.

  2. Proiect de hotărâre privind revizuirea numărului de burse aferent lunii februarie 2023. Proiect din inițiativa primarului.

  3. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Tășnad nr. 10. Proiect din inițiativa primarului.

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15 – Educație, apelul de proiecte Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, respectiv a valorii proiectului și a cheltuielilor legate de acesta. Proiect din inițiativa primarului.