Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare  a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 4 iulie 2022

  1. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preempțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului construcție situat în municipiul Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 10-12. Proiect din inițiativa primarului.

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj” (ACORD), încheiat de membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, la data de 28.07.2010. Proiect din inițiativa primarului.