Se convoacă, de îndată, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în şedinţă extraordinară, în ziua de luni, 22.08.2022, ora 15, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție. Ședința se va desfășura prin platforma on-line de videoconferință Cisco webex.

Proiectul ordinii de zi al convocării, de îndată, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în ședința extraordinară din data de 22.08.2022

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022. Proiect din inițiativa primarului.

  2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, perioada 19-20 septembrie 2022. Proiect din inițiativa primarului.

  3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 8/2022 (aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2022-2023). Proiect din inițiativa primarului.

  4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 117/2022 (aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică Școala Gimnazială Constantin Brâncuși, str. Horticultorilor nr. 1”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.). Proiect din inițiativa primarului.

  5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 119/2022 (aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică Școala Gimnazială Liviu Rebreanu, Aleea Retezat nr. 4”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.). Proiect din inițiativa primarului.

  6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 124/2022 (aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică Grădinița cu Program Prelungit Licurici, str. Sigismund Toduță nr. 9”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.). Proiect din inițiativa primarului.

  7. Diverse.

 

Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința extraordinară convocată de îndată din data de 22.08.2022

7 a – Proiect de hotărâre privind atribuirea și încheierea Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de colectare și transport a deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri, precum și operarea și administrarea stațiilor de transfer, Lotul 1 – Zona 1 Cluj și zona 2 Huedin. Proiect din inițiativa primarului.