Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de marți, 25 iunie 2024, ora 10 în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din  dispoziția nr. 1824 din 17.06.2024

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 25 iunie 2024

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 734/2020 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 808/2020, nr. 847/2020, nr. 31/2021, nr. 175/2021 şi nr. 735/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de închirirere nr. 143948/9.03.2020, având ca obiect unitatea de locuit situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor, Modul A3, ap. 2, încheiat cu Ceteraș Ileana. Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent spațiului comercial nr. 29, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 1, înscris în C.F. 257633 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 257633 (nr. C.F. vechi 119604, nr. topo. 23541/2). Proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de înregistrare în planul cadastral, actualizare informații tehnice pentru imobilul situat în strada Iuliu Maniu nr. 25, Cămin-Internat aferent Liceului de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” din municipiul Cluj-Napoca Proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local al imobilului situat în municpiul Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 354750 Cluj-Napoca și trecerea acestuia în domeniul public al muncipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de dezlipire a imobilului identificat prin nr. cadastral 355495, situat în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 7. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 33,77 mp., reprezentând cota de 33,77/441 parte din terenul în suprafață de 441 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 68, înscris în C.F. nr. 326210 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 326210. Proiect din inițiativa primarului.

 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului aleea Valeriu Bologa, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Albiei, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum (ce se desprinde din str. Parâng) și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, identificat în CF nr. 355185 Cluj-Napoca, către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126, înscris în CF nr. 351425 Cluj-Napoca, din domeniul public al Județului Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 13. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 62/2024, astfel cum a fost completată prin Hotărârile nr. 107/2024 și nr. 462/2024 (Lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale, persoanelor aflate pe Lista de priorități pe anul 2024, aprobată prin Hotărârea nr. 16/2024). Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă cu două unități locative, S+P+E, str. Pablo Picasso nr. 9A; beneficiari: Duca Traian și Duca Viorica. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+M, str. Trandafirilor nr. 3; beneficiari: Cupșa Vasile și Cupșa Sanda Daniela. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P, str. Colonia Borhanci nr. 94; beneficiari: Suciu Florin-Cornel și Suciu Maria. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E, str. Galaction Liviu Munteanu nr. 8; beneficiar: Bojan Ioan. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Instituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar în zonă cu caracter rezidențial, str. Sarmisegetuza nr. 11-13 și nr. 12, de modificare a P.U.Z. aprobat prin Hotărârea nr. 406/2020; beneficiară: Neag Nicoleta. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană (platformă industrială TDR), dezvoltare ansamblu mixt str. Oașului-str. Gării (str. Oașului nr. 27); beneficiară: S.C. HEXAGON DISTRICT S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor de prelungire a valabilității documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca” aprobate prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare. Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind aprobaerea alocării sumei de 50.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, pentru organizarea evenimentului „Concert de Fanfară în Parcul Central”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, în proiectul „DataSpace, DataShare 2.0”, acronim DS2, finanțat prin Programul Horizon Europe, precum și a acordului de consorțiu pentru implementarea proiectului. Proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2025, a Hotărârii nr. 944/2022 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 23, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 18-20, înscrise în C.F. nr. 264386-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 din Hotărârea nr. 750/2023 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a tichetelor sociale în cadrul Programului social „Alimente”. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 596/2021 (aprobarea Programului multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 765/2023. Proiect din inițiativa primarului.

 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 413/2020 (aprobarea Regulamentului de acordare a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extinderea rețelei de stații publice de încărcare electrică din municipiul Cluj-Napoca” . Proiect din inițiativa primarului.

 29. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 30. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca și Serviciului public pentru administrare obiective culturale. Proiect din inițiativa primarului.

 31. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea nr. 426/2023 privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din Primăria municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 767/2023, Hotărârea nr. 794/2023. Proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții, Organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială și Medicală, precum și aprobaerea Statului de funcții, Organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca din structura Direcției de Asistență Socială și Medicală.Proiect din inițiativa primarului.

 33. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Avertis SRL înregistrat sub nr. 451267 din 7.05.2024.
 34. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Schebor Ioan Cristian înregistrată sub nr. 476118 din 20.05.2024.

 35. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Chichișan Ciprian și Chichișan Daniela înregistrată sub nr. 477579 din 20.05.2024.

 36. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Condor Lucia, Băgărean Dorel, Ivan Rodica, Miron Vasile-Dorin și Miron Elena-Olimpia înregistrată sub nr. 495076 din 29.05.2024 conex cu nr. 447563 din 30.04.2024.

  Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința ordinară din data de 25.06.2024

  37a. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Termoficare Napoca S.A. din data de 26.06.2024, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 27.06.2024, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

  37b. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Grădinița din cadrul proiectului complex Dezvoltare infrastructură educațională (Hub educațional) și de sănătate (Unitate de Sănătate – Centru de excelență pentru protonoterapie), dezvoltare infrastructură sportivă (Bazin de înot, Bază sportivă) și Pădure-Parc în cadrul cartierului Borhanci, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”, aprobată prin Hotărârea nr. 526/2022. Proiect din inițiativa primarului.

  37c. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Grădinița din cadrul proiectului complex Dezvoltare infrastructură educațională (Hub educațional) și de sănătate (Unitate de Sănătate – Centru de excelență pentru protonoterapie), dezvoltare infrastructură sportivă (Bazin de înot, Bază sportivă) și Pădure-Parc în cadrul cartierului Borhanci, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”. Proiect din inițiativa primarului.

  37d. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 4/2024 (aprobarea utilizării, în anul 2024, a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2023). Proiect din inițiativa primarului.

  37e. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2024. Proiect din inițiativa primarului.