Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare

a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 2 iulie 2020

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare upe anul 2019 ale Societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Mărginașă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Dunării, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tulcea, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ilie Măcelaru și strada Uzinei Electrice, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Someșeni (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Oțetului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Oltului (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 29, et. parter, ap. 11, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată. Proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 12, et. demisol, ap. 1, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 92, et. parter, ap. 5, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată. Proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 42-44, et. subsol, ap. 5, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată. Proiect din inițiativa primarului.

 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 47, et. parter, ap. 2, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată. Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară și ieșire din indiviziune pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Virgil Onițiu nr. 19. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 281488 din 28.07.2015, având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bloc 6, ap. 12, încheiat cu doamna Șandor Raluca-Melinda. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Extindere locuință unifamilială, str. Alba Iulia nr. 11; beneficiar: Buzdugan Gheorghe. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Amenajare teren multisport acoperit, str. Splaiul Independenței nr. 8; beneficiară: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Desființare parțială imobil și construire două imobile cu funcțiuni mixte P+E+M, str. David Ferenc nr. 12; beneficiari: Sabo Emil și Sabo Georgiana Felicia. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt (locuințe colective și parter comercial), str. Decebal nr. 47; beneficiare: S.C. S.M.C. IMOBILIARE S.R.L. și S.C. RINAT CONSTRUCȚII UTILAJE S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiune mixtă 2S+P+6E, str. Dâmboviței nr. 12-18; beneficiari: Dumitre Nicolae-Radu, Dumitre Diana-Tatiana, Dumitre Vasile, Dumitre Crina, Dumitre Daniel-Ioan, Dumitre Liliana, Marița Nelu și Marița Viorica. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. Parcelare și construire locuințe familiale, str. Trifoiului nr. 39; beneficiari: Videan Marius și Cornea Maria-Viorica. Proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării facilităților prevăzute la art. X alin. 1 și alin. 4 din O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, de căre Societatea Cluj Innovation Park S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municpiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A., din data de 20.07.2020, ora 11. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1.106/2018, nr. 45/2019, nr. 539/2019, nr. 677/2019, nr. 887/2019 și nr. 58/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, nr. 592/2016, nr. 549/2017, nr. 886/2017, nr. 911/2018, nr. 977/2018, nr. 540/2019 și nr. 59/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 28. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017, nr. 978/2018, nr. 541/2019, 678/2019 și nr. 60/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 29. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, nr. 594/2016, nr. 551/2017, nr. 888/2017, nr. 912/2018, 979/2018, nr. 542/2019 și nr. 61/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din grădinițele de stat și particulare din municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 30. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 81.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv CFR Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 31. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.415.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Universitatea. Proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Danny Ungur Racing. Proiect din inițiativa primarului.

 33. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 187.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Școlar Viitorul. Proiect din inițiativa primarului.

 34. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv TranSilva. Proiect din inițiativa primarului.

 35. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Poli Karate. Proiect din inițiativa primarului.

 36. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 105.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Baschet Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 37. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.380.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Club Sportiv U-BT. Proiect din inițiativa primarului.

 38. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Fotbal Tenis Răzvan. Proiect din inițiativa primarului.

 39. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Univers. Proiect din inițiativa primarului.

 40. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 49.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului de Fotbal Feminin Clujana. Proiect din inițiativa primarului.

 41. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 73.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Sănătatea-Servicii Publice. Proiect din inițiativa primarului.

 42. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Ciclism și Triatlon Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 43. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 105.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Voința. Proiect din inițiativa primarului.

 44. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 61.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Judo Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 45. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.800.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Sportive Fotbal Club Universitatea Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 46. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 59.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Atletism Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 47. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 105.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Liceului cu Program Sportiv Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 48. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 350.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Municipal. Proiect din inițiativa primarului.

 49. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 65.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Centrului și Clubului Sportiv Scoțian-Român al Handicapaților Lamont. Proiect din inițiativa primarului.

 50. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 145.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Fotbal Club Universitatea Olimpia Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 51. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Cluj Crusaders. Proiect din inițiativa primarului.

 52. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 114.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Politehnica Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 53. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv “Fotbal Tenis Nord-Vest” Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 54. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Dumi Fitness. Proiect din inițiativa primarului.

 55. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 333.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv “Motorhome Napoca Rally Team”. Proiect din inițiativa primarului.

 56. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 81.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Federației Române de Karate WUKF. Proiect din inițiativa primarului.

 57. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației ,,Club Sportiv Sports Culture”. Proiect din inițiativa primarului.

 58. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 36.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației “Club Sportiv Academia de Fotbal Luceafărul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 59. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Clubul Sportiv “Viitorul Cluj Junior”. Proiect din inițiativa primarului.

 60. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Tenis de Masă. Proiect din inițiativa primarului.

 61. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Box Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 62. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Clubul Sportiv “Olimpic Star” Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 63. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 16.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Aqua 01 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 64. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 81.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Federației Română de Culturism și Fitness. Proiect din inițiativa primarului.

 65. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 32.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Mixed Martial Arts Transilvania Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 66. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Club Hipic Taraxacum. Proiect din inițiativa primarului.

 67. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 750.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Institutul Clinic De Urologie Şi Transplant Renal cu destinaţia ”I. Servicii de administrare și funcționare = 600.000 lei; II. Investiții și dotări: 1. Aparat anestezie de înaltă performanță cu monitor 1 buc. = 116.100 lei; 2. Videolaringoscop cu lame de unică folosință 1 buc. = 13.000 lei; 3. Aparat de sigilat pungi pentru sterilizare 1 buc. = 16.000 lei; 4. Masă instrumentar chirurgical Mayo 1 buc. = 4.900 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

 68. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic De Recuperare Cluj-Napoca cu destinaţia ”Aparatură: 1. Ecograf doppler color = 400.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

 69. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.190.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic De Urgenţă Pentru Copii Cluj cu destinaţia ”I. Cheltuieli de investiții: 1. Boiler centrală termică Chirurgie 500 litri = 3.089 lei; 2. Lucrări de înlocuire boilere Ped I = 65.695 lei; II. Aparatură medicală: 1. Autoclav = 80.547 lei; III. 1. Reparații curente = 1.040.669 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

 70. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic De Pneumoftiziologie „Leon Daniello” cu destinaţia ”Achiziționare autoutilitară Dacia Dokker VAN = 60.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

 71. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 500.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Spitalul Militar De Urgenţă „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454) cu destinaţia ”Dotare cu aparatură medicală bloc operator Secția Ortopedie: 1. Turn artroscopic = 500.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

 72. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.600.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean De Urgență Cluj cu destinaţia conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Proiect din inițiativa primarului.

 73. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 440.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Institutul Oncologic ”Prof. dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca cu destinaţia ”Achiziție Dispozitiv avansat de dezinfecție cu UV-C cu sistem de măsurare a radiațiilor – 2 buc. = 440.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

 74. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca cu destinaţia ”Achiziție dispozitive medicale: 1. Ecograf Doppler cu sonde – 1 buc. =190.000 lei; 2. Electrocardiograf portabil 12 canale – 2 buc. = 26.000 lei; 3. Analizor pentru determinarea hemoglobinei glicozilate – 1 buc. = 6.000 lei; 4. Holter ECG – 3 buc. = 50.000 lei; 5. Holter TA – 3 buc= 3.000 lei; 6. Sursă de lumină cu Led – 1 buc. = 25.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

 75. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 800.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Institutul Inimii De Urgență Pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu” cu destinaţia ”I. Investiții: 1. Amenajare demisol, parter Clinica Cardiologie în vederea respectării circuitelor medicale = 350.000 lei; II. Cheltuieli de administrare, respectiv utilități: 450.000 lei.”. Proiect din inițiativa primarului.

 76. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 360.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic De Boli Infecțioase cu destinaţia ”Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca și a cabinetului de Neurologie din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca cu echipamente medicale: 1) Sistem video EEG PSG – 1 buc. 110.000 lei; 2) Robot dezinfecție cu UVC – 1 buc. 250.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

 77. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 450.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Institutul Regional De Gastroenterolologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca cu destinaţia ”Investiții și dotări: 1. Achiziție și montare de uși automate glisante cu etanșare la Compartimentul ATI din incinta Institutului = 146.000 lei; 2. Masă operație chirurgicală model HYBASE 6100 = 105.000 lei; 3. Lampă scialitică led cu 2 sateliți =152.000 lei; 4. Uscător profesional pentru 40 kg rufe = 47.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

 78. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 45.000 lei de la bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 450 de copii proveniți din familii defavorizate. Proiect din inițiativa primarului.

 79. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 80. Informare referitoare la plângerea prealabilă formulată de Gaziuc V. Todor – Cabinet de avocat prin care se solicită anularea în parte a Hotărârii nr. 61/2014, respectiv art. 1 alin. (2) lit. a).

 81. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Călbăjos Alexandru, înregistrată sub nr. 381.032/3 din 15.06.2020.

 82. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Constantinescu Elena și Allain Alain Walter, înregistrată sub nr. 160.409/3 din 13.03.2020.

 83. Informare cu privire la Plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 935/19.12.2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 11.

 84. Diverse.

 

Ordinea de zi suplimentară  propusă pentru ședința ordinară din data de 2.07.2020

84a – Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 265.597/3/4.06.2020, formulată de către Societatea Florisal S.A., cu sediul în Satu-Mare, str. Lunca Sighet nr. 38, jud. Satu-Mare, având sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la Stegăroiu și Asociații SCA, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Petofi Sandor nr. 7, jud. Cluj.

84b – Informare privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii nr. 284/2010 privind aprobarea cuantumului majorărilor de întârziere în cazul veniturilor nefiscale.

84c – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 57/1997 (asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. Shell România S.R.L.), așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 72/1997, nr. 112/1997, nr. 424/1998, nr. 415/2003, nr. 416/2003 și nr. 16/2012. Proiect din inițiativa primarului.

84d – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare parc I.L. Caragiale și strada Octavian Petrovici”. Proiect din inițiativa primarului.

84e – Informare privind posibilitatea cumpărării de acțiuni de către municipiul Cluj-Napoca la Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., de la acționarul Ecomax General Investments S.R.L. (în faliment), conform Adresei nr. 308995/1/30.06.2020.

84f – Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 iulie 2020, ora 10 (prima convocare) și în data de 29 iulie 2020, ora 10 (a doua convocare), și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 iulie 2020, ora 11 (prima convocare) și în data de 29 iulie 2020, ora 11 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.