Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare aConsiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 10 septembrie 2019:

 1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Gheorghe Victor Dumănescu – proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019 – proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n. – proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58 B, bl. 6 – proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Moldoveanu nr. 17, ap. 35, în favoarea numitei Simionaș Nastasia – proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației de dezlipire și partaj a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42 – proiect din inițiativa primarului.

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 236 m.p., identificat cu nr. cadastral 320969, înscris în C.F. 320969 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Borhanciului nr. 76 G – proiect din inițiativa primarului.

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 91 m.p., identificat cu nr. cadastral 334605, înscris în C.F. 334605 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Constantin Brâncuși nr. 119-119A – proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului „Drum” (legătură rutieră și pietonală între str. Siretului și str. Mureșului) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară – proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Cometei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară – proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Alunului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară – proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Cardinal Iuliu Hossu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară – proiect din inițiativa primarului.

 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada D. D. Roșca, tronsonul 1 și tronsonul 2, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară – proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Arțarului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară – proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 17.09.2019, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 18.09.2019, ora 12 (a doua convocare) – proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Termoficare Napoca S.A., din data de 10.09.2019, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.09.2019, ora 10 (a doua convocare) – proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de modificare interioară în vederea amenajării unui spațiu de învățământ (grădiniță), str. Gării nr. 4, Cluj-Napoca – proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire pod peste Râul Someșul mic care face legătura între str. Oașului și str. Răsăritului”.

 19. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 696/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 3b, 5, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1) și a Hotărârii nr. 1090/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 11, 20 și 22 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1) – proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 707/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 49) – proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1075/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 31) – proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1073/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 50) – proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Deciziei Civile nr. 1056/A/2019, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosar nr. 24787/211/2017 – proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca – proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind încadrarea urbanistică în UTR Uli/c-b – subzona aferentă locuințelor colective mici, a părții situată în UTR AL din parcela identificată prin nr. cad. 300144, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 3151/2017 pronunțață în Dosarul nr. 1603/117/2017, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 890/2018 – proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – mansardare locuință, strada Minerilor nr. 30; beneficiari: Costan Daniel Costin și Costan Livia – proiect din inițiativa primarului.

 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – mansardare locuință unifamilială Sp+P+M, str. Mărășești nr. 20; beneficiari: Munte Mircea-Rubem și Munte Mariana-Otilia – proiect din inițiativa primarului.

 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – extindere și mansardare imobil de locuit P+M, str. Remetea nr. 28; beneficiari: Andres Sorin Dorin și Andres Andreea Gabriela – proiect din inițiativa primarului.

 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire ansamblu cu funcțiuni mixte, str. Frunzișului nr. 23-25; beneficiari: Fărcaș Alin, Fărcaș Gligor, Fărcaș Maria, Săvuială Dan-Radu, Săvuială Oana-Bianca și Trifu Maria – proiect din inițiativa primarului.

 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire casă unifamilială S+P+E, str. Iuliu Merca nr. 4-6; beneficiar: Pitic Ștefan Lucian – proiect din inițiativa primarului.

 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – amenajări exterioare și schimbare de destinație din locuință unifamilială în grădiniță, str. Dornei, nr. 1; beneficiar: proprietar Chertes Flaviu Cosmin pentru investitorul Asociația MINOKIDS – proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Extindere și mansardare locuință P+M, str. Ion Budai Deleanu nr. 35A; beneficiari: Szabo Iuliu și Szabo Magdolna – proiect din inițiativa primarului.

 33. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 166/2018 (aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Speranței-str. Dimitrie Onciul) – proiect din inițiativa primarului.

 34. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire cresă de cartier, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A” – proiect din inițiativa primarului.

 35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 840/2017 (aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) pentru obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier str. Grigore Alexandrescu nr. 47A”, cuprins la finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020) – proiect din inițiativa primarului.

 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind normele de conduită în mijloacele de transport public local de persoane, constatarea și sancționarea contravențiilor – proiect din inițiativa primarului.

 37. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei de aur și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019, pentru fiecare dintre cele 69 cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă – proiect din inițiativa primarului.

 38. Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 15 ianuarie-18 iunie 2019.

 39. Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2019.

 40. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Chezan Mihai Dumitru, înregistrată sub nr. 323012/3 din 21.06.2019.

 41. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Mocan Nicolae înregistrată sub nr. 358342/43 din 11.07.2019.

 42. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Olt Mircea ș.a., înregistrată sub nr. 366986/43 din 17.07.2018.

 43. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Boariu Mihai Tudor, înregistrată sub nr. 399797/3 din 5.08.2019.

 44. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Asociația de proprietari str. Cocorilor nr. 40A, înregistrată sub nr. 412411/3 din 12.08.2019.

 45. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Grup 4 Instalații S.A. înregistrată sub nr. 385531/3 din 29.07.2019.

 46. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Laszlo Ana înregistrată sub nr. 383177/3 din 26.07.2019.

 47. Informare privind modificarea Hotărârii nr. 461/2019 de aprobare a PUD- Constituire locuință semicolectivă, P+E – str. Cocorilor nr. 40C.

 48. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Apahidean Daniela Cristina înregistrată sub nr. 371498/3 din 19.07.2019.

 49. Diverse.