Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare

a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 16 iunie 2021

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Vântului. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Triajului (tronsonul 1 și 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Turnu Roșu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Valea Chintăului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Meseriilor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Olănești din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unui imobil cu destinație de drum (ce se desprinde din str. Traian Vuia) și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului, a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Valea Drăganului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad 24664, înscris în C.F. nr. 286334 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 32995 din data de 7.02.2011, încheiat cu Asociația „Open Bridge Consortium” – Asociația Culturală și de Afaceri Cluj-Suwon. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 281488 din 28.07.2015, având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, ap. 12, încheiat cu doamna Șandor Raluca-Melinda. Proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului locuinței A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, ap. 17, deținută de doamna Vlăzan Luminița, cu locuința A.N.L., vacantă, situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, ap. 35. Proiect din inițiativa primarului.

 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 779/2020 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002 și Legii nr. 341/2004).Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 781/2020 (desemnarea unor consilieri locali, membri și mebri supleanți, în Comisia de vânzare a spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, precum și în Comisia de contestație). Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a bunurilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza I”. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului trimestrial/anual, aferent perioadei 1.09-31.12.2020, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a „diplomei de aur” și a unui premiu financiar în valoare netă de 1.000 lei, pentru cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unei diplome și a unui premiu în valoare netă de 2.000 lei, din bugetul local, persoanelor care împlinesc vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, în calitate de partener, în cadrul proiectului „SIGMED – Soluții eHealth în siguranța serviciilor medicale”, cod SMIS 137716. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 de lei de la bugetul pe anul 2021 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 450 de copii proveniți din familii defavorizate. Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 500.000 de lei din bugetul pe anul 2021 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru implementarea Programului social „Alimente”. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 4.234.980 de lei din bugetul pe anul 2021 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare. Proiect din inițiativa primarului.

 23. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 255.497/3/20.04.2021, formulată de către Pojar Feneșan, împotriva Hotărârii nr. 887/22.12.2020.

 24. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Crișan Alexandru Cristian, înregistrată sub nr. 287789/3 din 10.05.2021.

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P, str. Rozmarinului nr. 35A; beneficiari: Cătinaș Flaviu Petru și Cătinaș Teodora Maria. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire două locuințe unifamiliale în regim izolat, P+Ep și Sp+P+Ep, str. Arțarului nr. 21; beneficiari: Sătmărel Adrian Nicolaie și Sătmărel-Mureșan Ancuța. Proiect din inițiativa primarului.

 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 56/2020 (de aprobare a P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E, str. Iasomiei nr. 18A). Proiect din inițiativa primarului.

 28. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 244/2020 (aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+2E+R, str. Traian Vuia nr. 72). Proiect din inițiativa primarului.

 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare – str. Moș Ion Roată; beneficiare: Realtopfarma S.A., Merlin Construcții S.R.L., S.D.C. Imobiliare S.R.L. și S.C. Chester Group Ivestment S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de instituire subzonă de instituții și servicii publice și de interes public și subzonă verde în zonă de locuințe cu regim redus de înălțime, str. Uliului nr. 124; beneficiară: Universitatea „Babeș-Bolyai”. Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea, viceprimar.

 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – de urbanizare, str. Vântului-sud; beneficiari: Țurcaș Adrian-Dan, Țurcaș Andrada-Crina, Viorel Ioan-Adrian, Miclea Rozmarie-Doina, Ciotină Diana-Roxana, Tompa Constantin și Stocker Geb. Mladin Dorian Horst. Proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – de urbanizare, str. Târnavelor nr. 47A; beneficiară: S.C. Difil S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E, str. Bărc I nr. 49A; beneficiari: Ciortea Cristian Marius și Ciortea Adriana Sorina. Proiect din inițiativa primarului.

 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire ansamblu de locuințe colective S+P+2E+R și amenajări exterioare, str. Borhanciului f.n.; beneficiară: S.C. GIGHIBANDA S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 35. Diverse.