Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 16 octombrie 2019:

 

 1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, scriitorului Eugen-Sandu Cucerzan. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, domnului dr. Ioachim-Eugen Lupu, personalitate marcantă a vieții medicale clujene. Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019 și nr. 539/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017, nr. 978/2018 și nr. 541/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat interinstituțional între Academia Română și Municipiul Cluj-Napoca, având ca scop aniversarea Centenarului Marii Uniri. Proiect din inițiativa primarului.

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute la următoarele concursuri: olimpiadele școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat”. Proiect din inițiativa primarului.

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor obligațiilor bugetare principale restante la 31.12.2018, inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 3 din blocul IA. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 8 din blocul 1D și a garajului G11. Proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Turzii, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Colonia Breaza, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Făgetului (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cucului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Răsăritului (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Decebal (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada G-ral Gheorghe Avramescu și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Simeria și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Antonio Gaudi și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unor imobile-terenuri și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilelor-terenuri în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 645/2019 (însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cometei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară). Proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Transilvaniei nr. 22. Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului „Drum” (în Colonia Breaza) și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și demolarea imobilului cu nr. cadastral 278302-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Feroviarilor. Proiect din inițiativa primarului.

 27. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 13-15. Proiect din inițiativa primarului.

 28. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare date de carte funciară și reapartamentare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu nr. 10, însușirea Raportului de evaluare și aprobare sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra podului imobilului. Proiect din inițiativa primarului.

 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea privată și a trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 68 mp. identificat cu nr. cadastral 10320/2, înscris în C.F. nr. 267411 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului prealabil de cesionare a drepturilor și obligațiilor dobândite prin Contractul de închiriere nr. 276107 din 13.06.2017, încheiat cu S.C. Buchet S.R.L., către S.C. Gift Me Up S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului prealabil de cesionare a 20% din drepturile și obligațiile dobândite prin Contractul de închiriere nr. 177771 din 11.04.2017, încheiat cu S.C. Virtual World S.R.L., către S.C. Abalak Oran S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei de 27,175% din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 21, în baza Legii nr. 550/2002, în favoarea S.C. Super Rialda Import Export S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 33. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 246851 din 22.10.2010, încheiat cu doamna Alhafez Livia, având ca obiect locuința construită de către A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6, apartamentul nr. 10. Proiect din inițiativa primarului.

 34. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, nr. 10/2018, nr. 53/2018, nr. 146/2018, nr. 448/2018, nr. 595/2018, nr. 799/2018, nr. 1028/2018, nr. 389/2019, nr. 460/2019, nr. 510/2019 și nr. 563/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe). Proiect din inițiativa primarului.

 35. Proiect de hotărâre privind achiziția, de pe piața liberă, a unei locuințe, în conformitate cu procedura aprobată prin Hotărârea nr. 508/2019. Proiect din inițiativa primarului.

 36. Proiect de hotărâre privind reluarea procedurii de achiziție, a unor locuințe în baza prevederilor Hotărârii nr. 508/2019. Proiect din inițiativa primarului.

 37. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpul Pâinii nr. 20, Corp II, ap. 5 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului. Proiect din inițiativa primarului.

 38. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 641/2019 (însușirea Documentației de dezlipire și partaj a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42). Proiect din inițiativa primarului.

 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 32B; beneficiari: Șuteu Nicolae-Andrei și Șuteu Timea-Melinda. Proiect din inițiativa primarului.

 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 32C; beneficiari: Tîrnoveanu Paul-Vlad și Tîrnoveanu Elena-Alexandra. Proiect din inițiativa primarului.

 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Dunării nr. 152; beneficiari: Mărginean Alin Claudiu și Mărginean Anișoara. Proiect din inițiativa primarului.

 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P, str. Gherase Dendrino nr. 38 provizoriu; beneficiar: Dușa Ștefan. Proiect din inițiativa primarului.

 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – extindere pe verticală imobil (locuință familială), de la P+M la P+E+M, str. Sighișoarei nr. 18; beneficiari: Iurian Marius Florin și Iurian Iulia. Proiect din inițiativa primarului.

 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – extindere și etajare corp C4 – Clinică de chirurgie cardiovasculară P+E, Calea Moților nr. 19-21; beneficiar: Institutul Inimii Niculae Stăncioiu. Proiect din inițiativa primarului.

 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Cocorilor nr. 40D; beneficiari: Olinca Constantin Cristian și Olinca Liana Adela. Proiect din inițiativa primarului.

 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă P+E+M, str. Donath nr. 176; beneficiar: Mărincaș Ioan. Proiect din inițiativa primarului.

 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E+R, str. Donath nr. 266; beneficiari: Ciupei Călin-Lenard, Ciupei Marinela-Adriana, Alb Marius-Gabriel, Alb Claudia-Ioana, Alb Grigore, Alb Monica-Ella. Proiect din inițiativa primarului.

 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Meteor nr. 67; beneficiari: Manases Balazs, Manases Ana și Manases-Lali Mihail. Proiect din inițiativa primarului.

 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt Sp+P+2E+Er, Calea Turzii nr. 69A; beneficiară: S.C. Italia Tiles S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Extindere/etajare imobil – P+E, str. Salcâmului nr. 7; beneficiari: Sztoica Alexandru și Sztoica Elisabeta. Proiect din inițiativa primarului.

 51. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1, alin. (3) din Hotărârea nr. 461/2019 privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă, P+E – str. Cocorilor nr. 40C. Proiect din inițiativa primarului.

 52. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 959/2017, de aprobare a Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, prelungire strada Luminii. Proiect din inițiativa primarului.

 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – dezvoltare zonă economică b-dul Muncii – latura nordică; beneficiară: S.C. Fan Courier Active S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici obiectiv de investiții „Lucrări de reabilitare imobil existent – Capelă Cimitir Mănăștur, strada Govora f.n., Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – S.F. și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea Parcului Ștefan cel Mare din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizare branșamente și racordare la utilități a unei toalete publice modulare”. Proiect din inițiativa primarului.

 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurare, revitalizare și valorificare durabilă a monumentului istoric în vederea realizării unui centru cultural, identificat prin codul CJ-II-m-B-07268 – pavilion B, situat în b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106, din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 58. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 288/2016 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici) pentru obiectivul de investiții „Proiectare și execuție parking Hasdeu, str. Păstorului nr. 67-69, Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 59. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune a gestiunii indirecte a serviciului public de administrare a domeniului public – obiectivul sportiv Sala Polivalentă nr. 416270/18.11.2014. Proiect din inițiativa primarului.

 60. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei actualizate a Studiului de oportunitate privind fundamentarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Cluj-Napoca, sector I și alegerea modalității de delegare a gestiunii. Proiect din inițiativa primarului.

 61. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 15.10.2019, ora 11. Proiect din inițiativa primarului.

 62. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 63. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 471/2019 (alocarea sumei de 550.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuță Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Programului „Școală după școală”, în anul școlar 2019-2020. Proiect din inițiativa primarului.

 65. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 66. Informare privind Raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. – semestrul I 2019.

 67. Informare privind Raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca – semestrul I 2019.

 68. Informare privind Raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A. (Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca) – semestrul I 2019.

 69. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Lazăr Vasile, înregistrată sub nr. 457996/3 din 10.09.2019.

 70. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de un grup de proprietari și locuitori din zona reglementată prin P.U.Z. de regenerare urbană – etapa 1, str. Primăverii-Aleea Peana, înregistrată sub nr. 480592/3 din 20.09.2019.

 71. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Bâlc Dorina Florica Maria, înregistrată sub nr. 478666/3 din 19.09.2019.

 72. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Robacon Impex S.R.L., înregistrată sub nr. 478670/3 din 19.09.2019.

 73. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Popescu Aristotel Titus și Popescu Emilia, sub nr. 398166 din 5.08.2019.

 74. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Florisal S.A., sub nr. 393315 din 1.08.2019.

 75. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Compexit Trading S.R.L., sub nr. 391397 din 31.07.2019.

 76. Raport privind derularea Programului „Școală după școală” pentru anul școlar 2018-2019.

 77. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de specialitate în ceea ce privește stabilirea numărului maxim de autorizații de taxi pentru perioada 2020-2025 la nivelul municipiului Cluj-Napoca, a numărului maxim de autorizații de taxi pentru perioada 2020-2025 și a Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 78. Diverse.

Ordinea de zi suplimentară  propusă pentru ședința ordinară din data de 16.10.2019:

78 a – Proiect de hotărâre privind darea în concesiune, către Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A., a unui teren în suprafață de 615,918 mp., parte din nr. cadastral 335629 – C.F. nr. 335629, situat pe str. Fabricii f.n., în vederea amenajării și exploatării unui punct de colectare a deșeurilor voluminoase.

78 b – Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Consulatul General al Ungariei din Cluj-Napoca, a celei de a șaptea ediții a Forumului de Afaceri Româno-Ungar, în data de 15 noiembrie 2019.

78c – Proiect de hotărâre privind acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

78 d – Informare privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup.