Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de miercuri, 18 ianuarie 2023, ora 14, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din Dispoziția nr. 75/12.01.2023.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 18 ianuarie 2023:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2023, a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022. Proiect din inițiativa primarului.
2. Proiect de hotărâre privind revizuirea numărului de burse aferente lunii decembrie 2022. Proiect din inițiativa primarului.
3. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului identificat cu nr. cad. 346406, înscris în C.F. nr. 346406 Cluj-Napoca, situat în Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130. Proiect din inițiativa primarului.
4. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Breaza, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Ghimeșului (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Țebei (tronsonul 1 și 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciarăa unor imobile-terenuri, situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58A și 58B. Proiect din inițiativa primarului.
8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului compus din teren și construcții, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79/A și declararea acestuia ca bun de interes public local. Proiect din inițiativa primarului.
9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru alipirea imobilelor identificate prin nr. topo 9197/1 și nr. cad. 305813, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Fierului nr. 31. Proiect din inițiativa primarului.
10. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Direcției de Asistență Socială și Medicală, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Maramureșului nr. 1. Proiect din inițiativa primarului.
11. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a imobilului-teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Prof. Gh. Marinescu nr. 4, înscris în C.F. nr. 310370 Cluj-Napoca și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului. Proiect din inițiativa primarului.
12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și demolarea corpurilor parazitare cu regim de înălțime parter, din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 1. Proiect din inițiativa primarului.
13. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca asupra terenului în suprafață de 272,6 mp., identificat ca parte din imobilul cu nr. cadastral 339442, situat în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
14. Proiect de hotărâre privind trecerea unor apartamente cu destinația de locuințe sociale, situate în municipiul Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
15. Proiect de hotărâre privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1353/2022 a Tribunalului Cluj modificată prin Decizia Civilă nr. 1063/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 4814/117/2020. Proiect din inițiativa primarului.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1830/2022 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 1182/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 3378/117/2021. Proiect din inițiativa primarului.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt (birouri, hotel de apartamente), P+2E+R, str. George Coșbuc nr. 11; beneficiari: Gagea Ilie Claudiu și Gagea Adriana. Proiect din inițiativa primarului.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – extindere, amenajări și recompartimentări interioare showroom corp C1, D+P+E, Calea Turzii nr. 251; beneficiară: S.C. Eurial Invest S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte – 2S+P+5E+R, amenajări exterioare, str. Bobâlnei nr. 54-54A; beneficiare: S.C. Spectrum Arthome S.R.L., S.C. Costinvest Imo S.R.L. și S.C. GAP City Construct S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, S+P+E, Aleea Sabin Drăgoi nr. 8; beneficiari: Vasile Macovei Oanea și Maria Angela Oanea. Proiect din inițiativa primarului.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, S+P+E, str. Oașului nr. 226 A; beneficiari: Podea Samuel și Podea Daniela. Proiect din inițiativa primarului.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E+M, str. Bârc II nr. 5; beneficiar: Ciciovean Mirel. Proiect din inițiativa primarului.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E, str. Câmpului nr. 117; beneficiari: Lutaș Dan-Horea, Lutaș Ioana, Drăgan Dan și Drăgan Maria-Letiția. Proiect din inițiativa primarului.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Extindere corp C1 – P, str. Traian Vuia nr. 250; beneficiari: Lazăr Viorel-Corneliu, Sabo Ana, Sabo Sergiu-Marius și Culda Gabriel-Vasile. Proiect din inițiativa primarului.
25. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității P.U.D. – Amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbarea de destinație, din locuință unifamilială în creșă și grădiniță, str. Adrian Marino nr. 23, aprobat prin Hotărârea nr. 23/2021; beneficiară Asociația Happy Hearts Educations. Proiect din inițiativa primarului.
26. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității P.U.D. – Construire ansamblu mixt (extindere și etajare corp C4, cu regim final de înălțime S+P+5E+R și construire imobil locuințe colective cu spațiu comercial la parter, 2S+P+4E+2R), str. Gheorghe Lazăr – str. Paris nr. 38, 38/A, aprobat prin Hotărârea nr. 17/2021; beneficiară: S.C. Neon Product S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – corectare limită U.T.R. între U.T.R. Liu și Lc_A, str. Pasteur nr. 34-36; beneficiari: Diaconu-Mureșan Petru și Diaconu-Mureșan Lucia. Proiect din inițiativa primarului.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – instituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar în zonă cu caracter rezidențial, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 15 – str. Sigismund Toduță; beneficiar: Mihai Tămaș. Proiect din inițiativa primarului.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – de urbanizare, Colonia Sopor – nord; beneficiari: Micle Valer Ioan, Micle Andreea-Bianca, Simon Daniel, Simon-Bodea Mariana-Corina, Turcu Andreea-Nicoleta, Costea Adriana-Maria, Pavel Ion, Grecu Adrian Ion, Grecu Cristina Oana, Constantinescu Cezar-Bogdan și Constantinescu Ana-Maria. Proiect din inițiativa primarului.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare, str. Speranței – latura nordică; beneficiari: Babasan Alexandru, Babasan Lucia, Zimbru Grigor, Zimbru Ana, Timpau Ilie, Timpau Gabriela, Timpau Cristian-Pavel, Timpau Andreea-Cornelia, Porsega Mihai, Porsega Diana-Claudia, Posega Nicolae, Posega Ioana, Tantau Viorel, Tantau Mariana, Pop Doru, Pop Maria, Apahideanu Maria, Goina Maria, Hasmasan Ana, Pop Ionuț-Vlad, Pop Andra, Lup Ovidiu-Vlad, Lup Oana-Florina, Vulturar Alina, Pop Mihai-Sebastian, Agroclasic IB S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – instituire subzonă de instituții și servicii publice sau interes public în zonă cu caracter rezidențial, strada Iris nr. 3A; beneficiară: Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică Iris Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
32. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Park&Ride, din municipiul Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 141/2020 a Consiliului Județean Cluj (aprobarea indicatorilor tehnico-economici și finanțării multianuale a obiectivului de investiții Park&Ride, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149-151) și prin Hotărârea nr. 94/2022. Proiect din inițiativa primarului.
33. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 31.01.2023, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 1.02.2023, ora 14 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca – Etapa III”. Proiect din inițiativa primarului.
35. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2023, a Hotărârii nr. 1059/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (cota de 1/2), 19, 20, 21, 22, 24, 25-26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită) și a Hotărârii nr. 943/2019 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 3 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 5, proprietatea dlui Theodorovics Ladislau, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.
36. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2023, a Hotărârii nr. 839/2021 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, pentru construcția situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 87-89, înscrisă în cartea funciară nr. 333226, cu mențiunea „fără acte”, proprietatea domnului Iepan Horea-Adrian și a doamnei Iepan Camelia-Dana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.
37. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2023, a Hotărârii nr. 928/2020 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 21 colț cu str. Pitești nr. 1-3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2023-2024. Proiect din inițiativa primarului.
39. Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 160/2021 (privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii – tronson Parcul Rozelor” – din municipiul Cluj-Napoca”). Proiect din inițiativa primarului.
40. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 220.000 lei, pentru organizarea evenimentului „24 Ianuarie 2023 – Ziua Unirii Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
41. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.
42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 783/2020 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și a membrilor supleanți, în Consiliul de Administrație la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată de Hotărârea nr. 28/2021. Proiect din inițiativa primarului.
43. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de MIKEROM S.R.L., înregistrată sub nr. 870.281 din 16.11.2022.
44. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Moldovan Marin Virgil și Moldovan Anca Cornelia, înregistrată sub nr. 856.866 din 10.11.2022 și a completărilor cu nr. 865.435 din 15.11.2022 și 871.334 din 17.11.2022.
45. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Oros Tudor Emanoil, înregistrată sub nr. 889.582 din 25.11.2022.
46. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Demian Raluca Ioana, înregistrată sub nr. 881.754 din 22.11.2022.
47. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Avram Cornel Ștefan și alții, înregistrată sub nr. 897.689/433/2022.
48. Diverse.

Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința ordinară din data de 18.01.2023

48 a – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 684/2022 (aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică Grădinița cu Program Prelungit Mica Sirenă, Creșa Clopoțica”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul P.N.R.R./2022/C5/2/B.2.1/1, P.N.R.R./2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență [P.N.R.R.]). Proiect din inițiativa primarului.

48 b – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 123/2022 (aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică Grădinița cu Program Prelungit Micul Prinț, Aleea Herculane nr. 13”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul P.N.R.R./2022/C5/2/B.2.1/1, P.N.R.R./2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență [P.N.R.R.]). Proiect din inițiativa primarului.

48 c – Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 108/2022 (aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică Liceul Onisifor Ghibu – Clădirea C1, str. Alexandru Vlahuță nr. 44-48”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul P.N.R.R./2022/C5/2/B.2.1/1, P.N.R.R./2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență [P.N.R.R.]). Proiect din inițiativa primarului.

48 d – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 125/2022 (aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică Grădinița Lizuca, Creșa Prâslea cel Voinic, str. Cojocnei nr. 93-99”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul P.N.R.R./2022/C5/2/B.2.1/1, P.N.R.R./2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență [P.N.R.R.]). Proiect din inițiativa primarului.

48 e – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 121/2022 (aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică Liceul Tehnologic Alexandru Borza, str. Alexandru Vaida Voevod nr. 57”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul P.N.R.R./2022/C5/2/B.2.1/1, P.N.R.R./2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență [P.N.R.R.]). Proiect din inițiativa primarului.

48 f – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 609/2022 (aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică Cinematograful Mărăști str. Aurel Vlaicu nr. 3A”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul P.N.R.R./2022/C5/2/B.2.1/1, P.N.R.R./2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență [P.N.R.R.]). Proiect din inițiativa primarului.

48 g – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 685/2022 (aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică Grădinița Dumbrăvioara, Creșa Scufița Roșie”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul P.N.R.R./2022/C5/2/B.2.1/1, P.N.R.R./2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență [P.N.R.R.]). Proiect din inițiativa primarului.

48 h – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 128/2022 (aprobarea depunerii proiectului Renovare energetică Creșa Martinel, Grădinița Poienița, str. Alverna nr. 59, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență [P.N.R.R.]). Proiect din inițiativa primarului.

48 i – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 118/2022 (aprobarea depunerii proiectului Renovare energetică Școala Gimnazială Liviu Rebreanu, Aleea Moldoveanu nr. 1, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență [P.N.R.R.]). Proiect din inițiativa primarului.

48 j – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 110/2022 (aprobarea depunerii proiectului Renovare energetică Școala Octavian Goga, Clădire C1, Aleea Peana nr. 16, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență [P.N.R.R.]). Proiect din inițiativa primarului.

48 k – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 689/2022 (aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică Grădinița Academia Piticilor”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul P.N.R.R./2022/C5/2/B.2.1/1, P.N.R.R./2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență [P.N.R.R.]). Proiect din inițiativa primarului.

48 l – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 112/2022 (aprobarea depunerii proiectului Renovare energetică Colegiul de Tehnic de Comunicații Augustin Maior – Clădirea C2, Calea Moților nr. 78, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență [P.N.R.R.]). Proiect din inițiativa primarului.

48 m – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 687/2022 (aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr Cluj-Napoca, corp C1 cămin”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul P.N.R.R./2022/C5/2/B.2.1/1, P.N.R.R./2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență [P.N.R.R.]). Proiect din inițiativa primarului.

48 n – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 111/2022 (aprobarea depunerii proiectului Renovare energetică Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr, str. Alexandru Vaida Voevod nr. 55, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență [PNRR]). Proiect din inițiativa primarului.

48 o – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 122/2022 (aprobarea depunerii proiectului Renovare energetică Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu, Grădinița cu Program Prelungit Zâna Zorilor Structura 2, Str. Zorilor nr. 27, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență [P.N.R.R.]). Proiect din inițiativa primarului.