Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de miercuri, 2 noiembrie 2022, ora 14, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din Dispoziție nr. 3713/27.10.2022.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare  a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 2 noiembrie 2022

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Direcției de Asistență Socială și Medicală, a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri de uz public local și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a două stații de încărcare pentru autovehicule electrice și a 15 stații încărcare pentru biciclete și trotinete amplasate pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 aparținând obiectivului Lucrări de modernizare Bdul 21 Decembrie 1989: realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucrări de infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban) din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cad. 340425 înscris în C.F. nr. 340425 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, cu destinația de drum, identificat cu nr. cad. 321509, înscris în C.F. nr. 321509 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 341421 înscris în C.F. nr. 341421 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Râului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum (ce se desprinde din str. Traian Vuia) și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126. Proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, în zona cuprinsă între str. Fabricii și str. Fabricii de Zahăr. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Ioan Slavici, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Ovidiu Valeriu Florian, consilier local.

 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Spicului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a doamnei Flavia-Mihaela Petruș, consilier local.

 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Dealul Fânațelor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a doamnei Flavia-Mihaela Petruș, consilier local.

 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului aleea Scărișoara, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Lunii, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Tractoriștilor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Brateș (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a doamnei Fugel Edina, consilier local.

 18. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară și a Documentației tehnice de dezlipire și partaj voluntar, pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Țebei nr. 15. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea, concesionarea prin încredințare directă și însușirea Documentației cadastrale, pentru concesionare, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 211, în suprafață de 84 mp, în vederea extinderii locuinței unifamiliale, D+P. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind modificarea repartiției doamnei Moldovan Lucica. Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței de serviciu, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 35, ap. 9, în favoarea doamnei Moldovan Mihaela. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Amenajarea ansamblului urban Cetățuia din Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilelor-terenuri identificate cu nr. cad. 332710, înscris în C.F. nr. 332710 Cluj-Napoca, nr. cad. 350912, înscris în C.F. nr. 350912 Cluj-Napoca, nr. cad. 318308, înscris în C.F. nr. 318308 Cluj-Napoca, nr. cad. 319271, înscris în C.F. nr. 319271 Cluj-Napoca, nr. cad. 319141, înscris în C.F. nr. 319141 Cluj-Napoca și nr. cad. 332652, înscris în C.F. nr. 332652 Cluj-Napoca, situate în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 779/2020 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002 și Legii nr. 341/2004), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 237/2021. Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 781/2020 (desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți, în Comisia de vânzare a spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, precum și în Comisia de contestație), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 238/2021. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 501/2022 (lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale, persoanelor aflate pe lista de priorități pe anul 2022, aprobată prin Hotărârea nr. 146/2022). Proiect din inițiativa primarului.

 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă (două unități locative), P+E, Aleea Muzicii nr. 20; beneficiari: Jucan Ioan Sorin și Jucan Estera-Flavia. Proiect din inițiativa primarului.

 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă, P+E, str. Pavel Dan nr. 16A; beneficiară: S.C. IMOINSTANT S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, S+P+E, str. Pomet nr. 16B prov.; beneficiari: Vâtcă Bianca-Corina și Vâtcă Cosmin-Romulus. Proiect din inițiativa primarului.

 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, S+P+E, str. George Valentin Bibescu nr. 46; beneficiari: Kallos Francisc și Kallos Sorina-Aurelia. Proiect din inițiativa primarului.

 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – locuință unifamilială – Sp+P+M, str. Caisului nr. 34A; beneficiari: Moldovan Ioan și Moldovan Angela. Proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – imobil cu funcțiuni administrative și spații de interes pentru public S+P+2E+R, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 31; beneficiară: Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla. Proiect din inițiativa primarului.

 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt și amenajări exterioare, S+P+5E, str. Nicolae Iorga nr. 2; beneficiari: Holhoș Teodor și Holhoș Andra Gabriela. Proiect din inițiativa primarului.

 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare parcelare și construire locuințe cu regim redus de înălțime, Dealul Fânațelor; beneficiari: Țărmure Ovidiu-Dan, Țărmure Raluca, Țărmure Mircea-Dumitru, S.C. Tardo Construct S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – parcelare și construire locuințe unifamiliale, Aleea Eclipsei – est; beneficiari: Plopeanu Doru Alin și Plopeanu Adina Gabriela. Proiect din inițiativa primarului.

 36. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TETAROM S.A. din data de 7.11.2022, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 9.11.2022, ora 11 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 37. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor 6.1 și 7.1 ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” – semaforizare șase treceri de pietoni și două intersecții, în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 1827/07.07.2022. Proiect din inițiativa primarului.

 39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 161/2020 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice, Liceul Onisifor Ghibu, clasele V-VIII”). Proiect din inițiativa primarului.

 40. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea nr. 466/2022 (aprobarea unor măsuri de organizare, funcționare și finanțare a Creșei pentru Educație Timpurie Cluj-Napoca, urmare a reorganizării ca unitate de învățământ cu personalitate juridică). Proiect din inițiativa primarului.

 41. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 653/2022 (alocarea sumei de 650.000 de lei de la bugetul local pe anul 2022 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, cu destinația „Achiziție echipamente medicale: Ecograf multidisciplinar, 1 buc. = 650.000 lei”). Proiect din inițiativa primarului.

 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 664/2022 (alocarea sumei de 5.200.000 de lei de la bugetul local pe anul 2022 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj). Proiect din inițiativa primarului.

 44. Diverse.

Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința ordinară convocată din data de 2.11.2022

44 a – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Fabricii de Chibrituri, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a consilierului local Florin Valentin Gliga.

44 b – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Scorțarilor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a consilierului local Loredana Pop.

44 c – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Lacul Roșu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

44 d – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului aleea Bizușa (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

44 e – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 31, declararea ca bun de interes public local și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

44 f – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 803/2022 (aprobarea numărului de burse aferent anului școlar 2022-2023, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat) și revizuirea numărului de burse aferente lunii octombrie 2022. Proiect din inițiativa primarului.