Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 4 august 2021:

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Cloșca, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Cireșilor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Mihai Românul, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Nicolaus Copernicus, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Ciocârliei, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Măceșului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Calea Florești, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului, situat în strada Mihail Kogălniceanu nr. 2, Liceul Teoretic „Báthory István” din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului, situat în Calea Moților nr. 78, Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului, situat în bulevardul Muncii nr. 199-201, Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Busuiocului nr. 24A-Parcela 3. Proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oașului-Parc Liebknecht . Proiect din inițiativa primarului.

 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iris f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Dima f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona aleea Padin nr. 4. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Borhanci. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Karl Liebknecht nr. 7-8, ap. 26B și trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 320898 înscris în C.F. nr. 320898 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 341733 înscris în C.F. nr. 341733 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor-terenuri, identificate cu nr. cad. 340916 înscris în C.F. nr. 340916 Cluj-Napoca și nr. cadastral 341372, înscris în C.F. nr. 341372 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului, a unui imobil cu destinația de drum (zona Sopor) și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind înscrierea în cartea funciară a imobilului cu nr. cadastral 342065, rezultat din alipirea imobilelor cu nr. cad. 265229, 260375, 260376, 260377, 260378, situate în str. Giordano Bruno nr. 46, aferente Școlii Gimnaziale „Emil Isac”, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2556 din data de 16.11.2004, încheiat cu Filiala Cluj-Napoca a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2160 din data de 4.01.2001, încheiat cu Aeroclubul Traian Dârjan. Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2588 din data de 25.04.2005, încheiat cu Uniunea Scriitorilor din România. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.2537 din data de 16.11.2004, încheiat cu Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Proiect din inițiativa primarului.

 27. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 300 mp., teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Busuiocului nr. 24A-Parcela 2, înscris în C.F. nr. 344001 Cluj-Napoca, nr. cadastral 344001, în favoarea doamnei Dobocan Teodora Andrada. Proiect din inițiativa primarului.

 28. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6. Proiect din inițiativa primarului.

 29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 723/2020 (darea în administrare, în favoarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, a imobilului cu nr. cadastral 338430, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. II-2). Proiect din inițiativa primarului.

 30. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2021, cu titlul de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021, precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. Proiect din inițiativa primarului.

 31. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 37.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2021, cu titlul de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2021 și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. Proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiune mixtă S+P+2E+R, str. Moldovei nr. 4-6; beneficiară: S.C. Solaris Real Estate Investments S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială P+M, str. Vlădeasa nr. 32; beneficiari: Donat Sever-Bombonel și Donat Eva-Maria. Proiect din inițiativa primarului.

 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială P+E+Er, str. Virgil Onițiu nr. 9A; beneficiari: Câmpean Ovidiu Mihai și Câmpean Crucița Norica. Proiect din inițiativa primarului.

 35. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității P.U.D. – Construire imobil de locuințe colective cu funcțiuni terțiare la parter – bdul Muncii nr. 69A, aprobat prin Hotărârea nr. 574/2019. Proiect din inițiativa primarului.

 36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 794/2020 (aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E, str. Mateiu Caragiale nr. 12). Proiect din inițiativa primarului.

 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării prețurilor unitare cuprinse în Anexa la Hotărârea nr. 440/2019, astfel cum a fost completată prin Hotărârile nr. 987/2019, nr. 159/2020 și nr. 552/2020 (aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 38. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a bunurilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza II și Faza III”. Proiect din inițiativa primarului.

 39. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților administrației publice locale în comisiile de concurs/examen și în comisiile de contestații ale rezultatelor concursului/examenului organizate pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reconversie clădire existentă în creșă și grădiniță, Parcul Feroviarilor nr. 1A”, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sistem de iluminat public inteligent în Cluj-Napoca pentru scăderea efectelor gazelor cu efect de seră”. Proiect din inițiativa primarului.

 42. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 245.000 lei, de la bugetul local, pentru organizarea, în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis România-Portugalia, contând pentru Grupa Mondială I a „Cupei Davis”, septembrie 2021. Proiect din inițiativa primarului.

 43. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local pe anul 2021 a sumei de 125.000 de lei, pentru organizarea Conferinței privind viitorul Europei, în municipiul Cluj-Napoca, în data de 21 octombrie 2021. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții, a Organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca, urmare a înființării a trei noi structuri de creșă. Proiect din inițiativa primarului.

 45. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 46. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Ivănescu Vlad, înregistrată sub nr. 381285 din 28.06.2021.

 47. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Sălăgean Minerva, înregistrată sub nr. 350077 din 9.06.2021.

 48. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Ona Mihaela-Iulia, înregistrată sub nr. 366723 din 17.06.2021.

 49. Informare cu privire la Plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 923 din 22.12.2020 privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 50. Diverse.

Ordinea de zi suplimentară

propusă pentru ședința ordinară din data de 4.08.2021

50a – Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor 6.1 și 7.1 ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.