Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 10 ianuarie 2020:

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Arieșului și str. Bistriței. Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 838/2019 de aprobare a P.U.D. de construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Oașului nr. 369C; beneficiari: Mureșan Ilie și Mureșan Daniela-Traiana. Proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare – instituire subzonă de instituții și servicii de interes public în zonă de activități economice de tip comercial, Calea Turzii nr. 173; beneficiar: Leahu Adrian-Ionuț. Proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru parcelare și dezvoltare zonă rezidențială – str. Gh. Sion; beneficiară: Fazakas Zsuzsanna. Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare – strada Praga, latura vestică; beneficiari: Olaru Bogdan, Olaru Diana Cora, Stanca Felicia, Chiorean Sorin, Chiorean Dalia-Liliana, Pop Ioan Cristian, Pop Mariana, Lungeanu Cristian-Octavian și Lungeanu Xenia-Mihaela. Proiect din inițiativa primarului.

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 574/2019 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 1867/117/2018, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 1362/2019 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3788/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 210/107/2016, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 997/CA/2019-R a Curții de Apel Oradea. Proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2909/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 8307/117/2017, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 615/2019 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 690/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Frederic Joliot Curie nr. 2). Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1075/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1). Proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Proiect din inițiativa primarului.

 13. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 200.000 lei, pentru organizarea evenimentului „24 Ianuarie 2020 – Ziua Unirii Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 475.000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis, contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, februarie 2020. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei 2.285.500 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de transport în comun studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A card/A Kártya și City Card Student, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind alocarea, de la bugetul local, a sumei de 120.000 lei către Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și descarcerare (S.M.U.R.D.), contând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 665/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 5 și 7 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 11.

 18. Informare referitoare la plângerea prealabilă formulată de Bodali Istvan-Sandor privind anularea Hotărârii nr. 670/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de conduită în mijloacele de transport public local de persoane, constatarea și sancționarea contravențiilor.

 19. Diverse.

Ordinea de zi suplimentară  propusă pentru ședința ordinară din data de 10.01.2020:

19 a – Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 674/2016, revocată parțial prin Hotărârile nr. 197/2017, 255/2017, 295/2017, 298/2017, 299/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40) și a Hotărârii nr. 1067/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 2/1, 2/2, 7A, 12 și 14, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40). Proiect din inițiativa primarului.

19 b – Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 685/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16). Proiect din inițiativa primarului.

19 c – Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1086/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 14-str. Ștefan Octavian Iosif nr. 1-3). Proiect din inițiativa primarului.

19 d – Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei 65.000 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020, cu excepția vacanței. Proiect din inițiativa primarului.

19 e – Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1071/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10A, 10B, 10C, 10 D din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Mihai Viteazu nr. 22-23). Proiect din inițiativa primarului.

19 f – Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive. Proiect din inițiativa primarului.

19 g – Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a costului lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe. Proiect din inițiativa primarului.

19h – Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de prestări servicii de asistență tehnică rambursabile în vederea elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.), pentru perioada 2021-2030, între Municipiul Cluj-Napoca și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Proiect din inițiativa primarului.

19 i – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire aferentă procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Cluj-Napoca, sector I. Proiect din inițiativa primarului.

19 j – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea nr. 993/2019 (stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.