Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 24 aprilie 2020: 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2020. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării taxei speciale de transport public local și aprobarea prețurilor practicate de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale societății Termoficare Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 5 din blocul 1C. Proiect din inițiativa primarului.

 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58 B și str. Mehedinți nr. 41, bl. M1. Proiect din inițiativa primarului.

 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncoveanu nr. 52, ap. 57, în favoarea doamnei Hercz Ildiko-Maria. Proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 47. Proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și atribuirea în proprietate a unui loc de veci în Cimitirul Mănăștur. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice, pentru imobilului situat în Calea Moților nr. 135, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tecuci (tronsonul 1, 2 și 3) din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Macului (tronsonul 1, 2 și 3) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Vulturului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Septimiu Albini (tronsonul 1 și 2) și strada Aurel Suciu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Bartok Bela și strada Lacului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Honore de Balzac din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în str. Târnavelor nr. 4 din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind propunerea de însușire a Documentației cadastrale de dezlipire și ieșire din indiviziune a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Corneliu Coposu nr. 24. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor-terenuri identificate cu nr. cad. 326486 înscris în CF nr. 326486 Cluj-Napoca, în suprafață de 91 mp. și nr. cad. 326550 înscris în CF nr. 326550 Cluj-Napoca, în suprafață de 109 mp., situate în zona Colonia Sopor. Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126, înscris în CF nr. 309262 Cluj-Napoca, din domeniul public al județului Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Hala Agroalimentară „Hermes”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 1A. Proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Hala Agroalimentară „Flora”, situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Padin nr. 15. Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosință gratuită a Direcției de Asistență Socială și Medicală asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi nr. 7, ap. 2. Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi nr. 7, ap. 2 și încetarea valabilității Hotărârii nr. 216/2014 și a art. 2 din Hotărârea nr. 603/2017. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 356/2010 (atribuirea, în regim de comodat, a spaţiului cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ţa Unirii nr. 1 ap. 7, în favoarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj). Proiect din inițiativa primarului.

 27. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 1/2, parte din terenul în suprafață de 300 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 12, înscris în CF nr. 274770 Cluj-Napoca (nr. CF vechi 140318), cu nr. topo. 1027/1/7. Proiect din inițiativa primarului.

 28. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 1705/2017, pronunțată în Dosar nr. 1822/117/2016, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 4940/2017 pronunțată de către Curtea de Apel Cluj. Proiect din initiativa primarului.

 29. Proiect de hotărâre privind demolarea imobilului cu nr. topo. 23684/1/2/c, 23685/2/c, 23676/2/c, 23677/2/c, 23678/2/c, 23679/2/c, 23683/2/c, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire două locuințe unifamiliale, P+E și S+P+E+R, str. Trifoiului nr. 8; beneficiară: Neag Nicoleta. Proiect din inițiativa primarului.

 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Busuiocului nr. 21; beneficiari: Zuzu Iulian și Zuzu Roxana. Proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială P+E, str. Școlii nr. 46; beneficiar: Romitan Vasile. Proiect din inițiativa primarului.

 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – modificări fațadă, desființare parțială și etajare locuință P+E+M, str. Republicii nr. 19; beneficiari: Olaru Horea Alexandru și Olaru Cristian Adrian. Proiect din inițiativa primarului.

 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiune mixtă S+P+4E, str. Rodnei nr. 1; beneficiară: S.C. Comsport S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil semicolectiv P+E+R, str. Borhanciului nr. 119H prov.; beneficiară: S.C. TSH TEAM S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil semicolectiv P+E+R, str. Borhanciului nr. 119J prov.; beneficiară: S.C. TSH TEAM S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială P+E+R, str. Câmpului nr. 159 A; beneficiar: Iacob Marin-Andrei. Proiect din inițiativa primarului.

 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială P+E, str. Câmpului nr. 159 B; beneficiar: Iacob Florian-Mihai. Proiect din inițiativa primarului.

 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă P+E+M, str. Wolfgang Goethe nr. 8; beneficiari: Lehene Adela-Gabriela și Pașcalău Carmen-Lavinia. Proiect din inițiativa primarului.

 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Studiu de fezabilitate și elaborare documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de amenajare spațiu verde public – Lacul 1 Gheorgheni”. Proiect din inițiativa primarului.

 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Medicală, în calitate de beneficiar al proiectului „PROTECT(ie)-Prevenirea Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la Timp Elevilor, Copiilor și Tinerilor, aflați în risc de separare de familie în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale pct. 168 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1 din 2016 și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia. Proiect din inițiativa primarului.

 43. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de petentul Ignat Mihai-Marius și înregistrată cu nr. 93843/3/18.02.2020.s

 44. Informare privind Raportul de audit financiar din data de 28 februarie 2020, precum și o copie a Deciziei nr. 6/27.03.2020 ale Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Cluj.

 45. Diverse.

 

 

Ordinea de zi suplimentară

propusă pentru ședința ordinară din data de 24.04.2020

45 a – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 452/2018 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de circulație și al Comisiei operative de circulație din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, precum și aprobarea componenței acestora). Proiect din inițiativa primarului.

45 b – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

45 c – Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale a Asociaților de la S.C. Cartierul Tineretului Cluj S.R.L., convocată pentru data de 5 mai 2020 (prima convocare) și, respectiv, 11 mai 2020 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

45 d – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 77/2019 (aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare a programului de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

45 e – Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile de asistență socială destinate persoanelor adulte și persoanelor vârstnice, respectiv Cantina de Ajutor Social și Pensiune, de la 12 lei/zi/persoană la 15 lei/zi/persoană. Proiect din inițiativa primarului.