Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de vineri, 7 octombrie 2022, ora 11, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din Dispoziția nr. 3521/30.09.2022.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 7 octombrie 2022:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Termoficare Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 27.10.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 31.10.2022, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 20.10.2022, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 21.10.2022, ora 12 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului școlar 2022-2023, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Odobești, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a consilierului local Flavia-Mihaela Petruș.

 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului aleea Bucura, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a consilierului local Ovidiu Vaida.

 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Sinaia, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Tășnad (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Octavian Petrovici (tronsonul 3), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Cocorilor (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a consilierului local Ovidiu Vaida.

 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Taberei, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a consilierului local Marius Sorel Jurja.

 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Someșului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a consilierului local Loredana Pop.

 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului aleea Meseș, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a consilierului local Ovidiu Vaida.

 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Anton Pann (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Iancu de Hunedoara (tronsonul 3, 4 și 5), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a consilierului local Beniamin Marius Chira.

 17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Valter Mărăcineanu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tache Ionescu nr. 12. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri de interes public local a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 45, ap. 8 și 9, trecerea acestora în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, în favoarea Direcției de Asistență Socială și Medicală. Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Direcției de Asistență Socială și Medicală, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 21. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Grădiniței cu Program Prelungit „Parfum de Tei”, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sigismund Toduță nr. 9. Proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vântului nr. 6, înscris în C.F. nr. 303971 Cluj-Napoca, nr. topo. 10261/2 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului. Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a terenului reprezentând cota de 1164/30.000, parte din terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Ghica nr. 3A și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra acestuia. Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 246851 din 22.10.2010, având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6, apartament 10, încheiat cu doamna Alhafez Livia. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație, a unor spații excedentare din cadrul unității de ânvățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu. Proiect din inițiativa primarului.

 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială P+E, str. Ludwig van Beethoven nr. 30; beneficiari: Rotund Bogdan Vasile și Rotund Carmen-Elena. Proiect din inițiativa primarului.

 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt (birouri, spații de servicii), S+P+5E, Calea Baciului nr. 117 provizoriu; beneficiare: S.C. Baratech Service S.R.L. și Unicool Instalații Frig S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Extindere locuință unifamilială D+P+M și amenajări exterioare (foișor, piscină neacoperită), str. Odobești nr. 14A provizoriu; beneficiari: Bondiuc Adrian și Bondiuc Ioana-Laura. Proiect din inițiativa primarului.

 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+5E+R, str. Callatis nr. 23; beneficiară: Stoica Alexandra-Vasilica. Proiect din inițiativa primarului.

 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire spălătorie auto – self service și amenajări exterioare, str. Fabricii de Zahăr nr. 119; beneficiară: S.C. IMB Feuda S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, S+P, Colonia Sopor nr. 32A; beneficiar: Cătinaș Ioan. Proiect din inițiativa primarului.

 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire imobil cu funcțiuni mixte – 2S+P+5E+R, amenajări exterioare, str. Câmpina nr. 11-13; beneficiare: Societatea Bea&Magda S.R.L. și S.C. Quadral Internațional Impex S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+5E+R, amenajări incintă, str. Constantin Brâncuși nr. 80; beneficiari: Mihai Gavriș și Cristiana-Nadia Gavriș. Proiect din inițiativa primarului.

 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 111-113; beneficiară: S.C. Transilvania Construct Invest S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – extindere, reabilitare și recompartimentări interioare locuință unifamilială – S+P+E, str. Cărbunarilor nr. 3A; beneficiari: Curea Octavian și Curea Magdalena. Proiect din inițiativa primarului.

 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, S+P+E, str. Câmpului nr. 159H; beneficiară: Simon Veronica. Proiect din inițiativa primarului.

 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării aplicabilității P.U.D. aprobat prin Hotărârea nr. 795/2020 și aprobarea P.U.D. – Construire două locuințe unifamiliale, S+P+E, str. Eugen Lovinescu nr. 4; beneficiar: Rusu Daniel Sorin. Proiect din inițiativa primarului.

 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Restructurare urbană, Bulevardul Muncii nr. 2-str. G.G. Byron nr. 1-3; beneficiare: S.C. Lucarom Impex S.R.L. și S.C. Annadona Residence S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 40. Proiect de hotărâre privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 441/2021 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1208/2021 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 3906/117/2019. Proiect din inițiativa primarului.

 41. Proiect de hotărâre privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3371/2021 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 524/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 4618/117/2020. Proiect din inițiativa primarului.

 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare a serviciilor de operare a parcului de aventură amplasat în incinta Complexului de Agrement – Baza sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca, prin contract de concesiune de servicii. Proiect din inițiativa primarului.

 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de concesiune a serviciilor de operare, respectiv a documentației de atribuire, a caietului de sarcini și a modelului de contract de concesiune a serviciilor de operare a parcului de aventură amplasat în incinta Complexului de Agrement – Baza sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2022. Proiect din inițiativa primarului.

 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A., a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare și a remunerației variabile a membrilor Consiliului de administrație. Proiect din inițiativa primarului.

 46. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 19.10.2022, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 20.10.2022, ora 14 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 47. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării prețurilor unitare cuprinse în Anexa la Hotărârea nr. 440/2019, astfel cum a fost completată prin Hotărârile nr. 987/2019, 159/2020, 552/2020, 560/2021 și 644/2021 (aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind colectarea deșeurilor de ambalaje la automatele RVM (Reverse Vending Machines) cu acordarea de recompense. Proiect din inițiativa primarului.

 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2023. Proiect din inițiativa primarului.

 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de servicii sociale pentru care se acordă subvenții, nivelului mediu lunar al subvenției, precum și a categoriilor de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială pentru care se acordă subvenții de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală. Proiect din inițiativa primarului.

 52. Proiect de hotărâre privind majorarea alocației de hrană pentru copiii beneficiari ai serviciilor sociale de la Centrul de zi „Țara Minunilor”. Proiect din inițiativa primarului.

 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de acordare a unui suport alimentar elevilor de la Școala Gimnazială „Traia Dârjan” și Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din municipiul Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2022-2023. Proiect din inițiativa primarului.

 54. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 515/2018 (aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale în cadrul Programului social „Alimente”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 548/2019 și 169/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 55. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 81/2021, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 220/2021 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 56. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 82/2021, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 221/2021 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 57. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei Hotărârii nr. 83/2021, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 222/2021 și 410/2022 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 58. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei Hotărârii nr. 84/2021, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 223/2021 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 59. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei de aur și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 60. Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 18 ianuarie-16 iunie 2022.

 61. Informare privind Raportul de activitate al Consiliului de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. pe semestrul I al anului 2022.

 62. Informare privind Raportul asupra activității de administrare a R.A.D.P. Cluj-Napoca pe semestrul întâi al anului 2022.

 63. Informare privind activitatea de administrare a Sălii Polivalente S.A. pe semestrul I al anului 2022.

 64. Diverse.

 

Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința ordinară din data de 7.10.2022

64 a – Proiect de hotărâre privind predarea în administrare către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., a unor sectoare de drum necesare realizării obiectivului de investiții „Pasaj de legătură între DN 1F km. 4+200-str. Corneliu Coposu”. Proiect din inițiativa primarului.

64 b – Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Cluj-Napoca, ETAPA XXVIII, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Proiect din inițiativa primarului.

64 c – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – Amenajare pistă de biciclete pe stada Drumul Sfântul Ion în municipiul Cluj-Napoca, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructura pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan. Proiect din inițiativa primarului.

64 d – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – Amenajare pistă de biciclete pe Calea Turzii-str. Observatorului în municipiul Cluj-Napoca, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructura pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan. Proiect din inițiativa primarului.

64 e – Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Înființarea unui centru integrat de colectare separată prin aport voluntar – Runda I”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1.C, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I.1.C.Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Proiect din inițiativa primarului.

64 f – Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică Centrul Social Comunitar din str. Plevnei nr. 158, Cluj-Napoca, Județul Cluj”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Proiect din inițiativa primarului.

44 g – Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Grădinița Floare de Iris”. Proiect din inițiativa primarului.